Kwartalnikowi "Prawo i Więź" przyznano 5 punktów za publikacje w czasopismach naukowych (Poz. 1322)


strona glownahead

 

Nasz kwartalnik jest czasopismem naukowym, rygorystycznie przestrzegającym standardów. W kolejnych numerach publikujemy opracowania z zakresu wszystkich dziedzin prawa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jeteśmy szczególnie zainteresowani publikacjami dotyczącymi ważnych i kontrowersyjnych spraw życia publicznego. Nazwa naszego czasopisma nie jest bowiem przypadkowa. Chcemy być pismem opowiadającym się za krzewieniem wartości propaństwowych i prorepublikańskich, takich jak patriotyzm, solidarność, przywiązanie do tradycji, religii i rodziny, propagującym ideały samoorganizacji i samopomocy w życiu społecznym, szukającym inspiracji w etosie Solidarności, z którym twórcy Kas Stefczyka są bardzo głęboko związani.

 

Lech Morawski

redaktor naczelny kwartalnika

 

 

 

Wersja pierwotna jest wersją papierową