Kwartalnikowi "Prawo i Więź" przyznano 40 punktów za publikacje w czasopismach naukowych (Poz. 27906)


strona glownahead

 

 

Kwartalnik naukowy „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie dziedziny prawa materialnego i procesowego, w szczególności teorię i filozofię prawa, prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy naukowe związane przede wszystkim  ze stosowaniem prawa, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.

Serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli środowiska naukowego, w tym zwłaszcza młodych naukowców i doktorantów, jak również praktyków: sędziów, prokuratorów, urzędników, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników do zgłaszania utworów do publikacji w „Prawie i Więzi”. W naszym czasopiśmie ukazują się teksty napisane w języku polskim oraz w językach obcych: angielskim, niemieckim i francuskim. Utwory składane do kwartalnika podlegają recenzjom, a po ich opublikowaniu Autor otrzymuje wynagrodzenie.

Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany do przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Gorąco zachęcam czytelników do zainteresowania się kolejnymi numerami czasopisma.

 

 

Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”

 

 

 

 

 

 

Wersja pierwotna jest wersją papierową