prof. Zenon Bankowski – ukończył studia na Universities of Dundee i Univerity of Glasgow. Wykładał na University of Wales, University College Cardiff i na wydziale prawa w Edynburgu, gdzie jest do dziś emerytownym profesorem. Zajmuje się zagadnieniem teorii społecznej i teorii prawa w ramach kontekstu etycznego i teologicznego, a także podstawami rozumowania prawnego. Autor książek: Images of Law (z Geoff Mungham), Lay Justice? (z N R Hutton, J J McManus) oraz Living Lawfully: Love in Law and Law in Love.