prof. Krystyna Pawłowicz – emerytowany profesor nadzwyczajny. Przez 35 lat (od 1976 do 2011 r.) była pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2011/2012 była kierownikiem Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest profesorem w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Była członkiem Trybunału Stanu w kadencji 2007-2011, aktualnie jest posłem na Sejm VII kadencji. Specjalizuje się w problematyce wolności gospodarczej, publicznym prawie gospodarczym, problematyce administracyjnej, wspólnotowej i konstytucyjnej. Autorka licznych publikacji naukowych oraz opinii prawnych dla najwyższych władz państwa. Współautorka kilku wydań akademickiego podręcznika do publicznego prawa gospodarczego. W latach 80-tych współpracowała z prof. Ludwikiem Barem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.