prof. Håkan Hydén – profesor Uniwersytetu w Lund. Mediator w norweskiej Radzie Nauki, członek Regional Committee for Ethical Assessment of Scientific Applications, przewodniczący organizacji Arbetsliv och Forskning. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z socjologią prawa, nauką o normach, zrównoważonym wzrostem, prawami człowieka i problemami bioetycznymi. Autor książek: Sociology of Law as Legal Science, Norm-science, Sociology of Law: Past and Present.