prof. Germano Schwartz – doktor nauk prawnych, profesor w La Salle University College (Unilasalle), FADERGS i FSG. Aktualnie jest również sekretarzem komitetu naukowego socjologii prawa Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego i przewodniczącym sekcji socjologii prawa Państwowego Brazylijskiego Stowarzyszenia Badaczy.