dr hab. Zdenek Koudelka – profesor Uniwersytetu Masaryka, Wydział Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych. Od 2006 r. także prokurator w biurze Prokuratora Generalnego. Zainteresowania badawcze: system konstytucyjny Słowacji, samorządność, sprawiedliwość.