dr Marcin Romanowski - doktor nauk prawnych, LL.M. na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Greifswald i Humboldta w Berlinie. Aktualnie adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główne obszary zainteresowań badawczych to zagadnienia prawa rozliczeń z przeszłością państw bezprawia i sprawiedliwości w okresie transformacji (praca doktorska na temat rozliczeń w sferze majątkowej w Niemczech), zagadnienia prawa naturalnego, godności człowieka oraz etyki społecznej i relacji prawa i moralności.