Lista recenzentów (2017 r.):


    •  dr hab. Michał Balcerzak
    •  dr Sławomir Drelich
    •  dr Karol Dobrzeniecki
    •  dr Marcin Glicz

    •  dr hab. Bartosz Majchrzak
    •  prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
    •  prof. dr hab. Lech Morawski
    •  dr hab. Henryk Nowicki
    •  prof. Dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
    •  dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

List recenzentów (2016 r.):


   •  dr Karol Dobrzeniecki
   •  prof. dr hab. Monika Gładoch
   •  dr Tomasz Jasiakiewicz
   •  prof. dr hab. Adam Jedliński
   •  prof. dr hab. Krzysztof Motyka
   •  dr Beata Rutkowska
   •  prof. dr hab. Adam Wielomski
   •  dr Iwona Wróblewska
   •  dr hab. Marcin T. Zdrenka

Lista recenzentów (2015 r.):

 • Dr hab. Michał Balcerzak
 • prof. dr hab. Tomasz Barankiewicz
 • dr Marta Baranowska
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • prof. dr hab. Tadeusz Jasudowski
 • dr Maja Klubińska
 • prof. dr hab. Oktawian Nawrot
 • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
 • dr Marcin Polakowski
 • dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Lista Recenzentów (2014 r.):

 • prof. Andrzej Adamski 
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Adam Czarnota
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
 • dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG
 • dr Beata Rutkowska
 • dr hab. Marcin Zdrenka

Lista Recenzentów (2013 r.):

 • prof. Andrzej Adamski
 • prof. Andrzej Bator
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Bożena Gronowska
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • prof. Tomasz Justyński
 • prof. Andrzej Mączyński
 • prof. Lech Morawski
 • dr Wojciech Morawski
 • prof. Aleksander Nalaskowski
 • prof. Oktawian Nawrot
 • prof. Romuald Piekarski
 • dr Marcin Polakowski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Szahaj
 • prof. Jerzy Zajadło
 • prof. Piotr Zakrzewski

Lista Recenzentów (2012 r.):

 • prof. Andrzej Batory
 • prof. Grzegorz Goździewicz
 • prof. Lech Morawski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Sokala