dr Agata Czarnecka – doktor nauk prawnych, magister socjologii  UMK; asystent w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (Wydział Prawa i Administracji UMK). Stypendystka Narodowego Centrum Nauki i Witherspoon Institute. Dwukrotnie uczestniczyła w Princeton w międzynarodowych seminariach poświęconych prawu naturalnemu (2009, 2010), staże badawcze w London School of Economics and Political Science (2011) i University of Chicago (2012). Współredaktor tomu esejów poświęconych myśli Erica Voegelina (Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, Warszawa 2010), autorka i tłumacz artykułów na temat współczesnej filozofii prawa. Jej zainteresowania badawcze to: relacja między prawem a moralnością ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bioetycznych, nurty alternatywne wobec liberalizmu (komunitaryzm, prawo naturalne, republikanizm).