Michał J. Czarnecki – magister politologii, doktorant w Katedrze Hermeneutyki Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Współredagował tom Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina (Warszawa 2010). Obecnie zajmuje się przekładami na język polski pism Erica Voegelina (Arystoteles, Warszawa 2011; Świat polis, Warszawa 2014). Obszary zainteresowań badawczych: współczesna filozofia polityczna, teologia polityczna, historia myśli politycznej, historiozofia oraz antropologia filozoficzna, teoria polityki. Członek zespołu redakcyjnego rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna".