Dominik Bierecki – doktor nauk prawnych, adwokat, członek Komitetu Badawczego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Cooperative Alliance Committee on Cooperative Research), członek rady programowej magazynu „Gazeta Bankowa”, zastępca redaktora naczelnego  kwartalnika naukowego o zasięgu ogólnopolskim „Prawo i Więź”, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i spółdzielczego.