redaktor naczelny: dr Dominik Bierecki, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie

zastępca redaktora naczelnego: prof. Adam Czarnota, Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Sydney

zastępca redaktora naczelnego: dr Agata Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

redaktor prowadzący: Janusz Ossowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie

redaktor językowy: Michał J. Czarnecki

skład: Andrzej Kozakowski