redaktor naczelny: dr hab. Dominik Bierecki, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie

zastępca redaktora naczelnego: prof. Adam Czarnota, Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Sydney

zastępca redaktora naczelnego: dr Agata Czarnecka, Princeton University, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

członek zespołu redakcyjnego: prof. Alejandra Vanney, Universidad Austral w Buenos Aires 

redaktor prowadzący: Janusz Ossowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie

sekretarz redakcji: dr Jacek Skoczek, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie

redaktor językowy: Michał J. Czarnecki

skład: Andrzej Kozakowski