Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono sądową wykładnię przepisów prawa budowlanego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali, określających status prawny spółdzielni mieszkaniowej i jej członków w procesie budowlanym. Z ewoluującego w tym zakresie stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika że: 1) Obowiązujące przepisy ograniczają indywidualne uprawnienia procesowe członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, cedując je na spółdzielnię mieszkaniową reprezentującą ich interesy w postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę. 2) Udział członków spółdzielni mieszkaniowej w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w charakterze strony „obok” spółdzielni jest dopuszczalny w przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy spółdzielnią i jej członkami. 3) Uznanie członka spółdzielni mieszkaniowej, będącego właścicielem lokalu mieszkalnego, za stronę postępowania w sprawie pozwolenia na budowę nie jest uzależnione od naruszenia jego interesu prawnego ale od wykazania, że w danej sprawie posiada on swój własny indywidualny interes prawny.

Słowa kluczowe

spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni mieszkaniowej, właściciel lokalu mieszkalnego, pozwolenie na budowę housing cooperative, member of housing cooperative, owner of residential premises, a building permit

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bar, Ludwik. Kodeks budowlany. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1978.
  2. Despot-Mładanowicz, Arkadiusz. W Prawo budowlane. Komentarz, red. Marek Wierzbowski i Alicja Plucińska-Filipowicz, 100. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
  3. Doliwa, Adam. Prawo mieszkaniowe. Warszawa: C.H. Beck, 2015.
  4. Jędrzejewski, Stanisław. Nowe prawo budowlane. Toruń: Comer, 1995.
  5. Małysa-Sulińska, Katarzyna. Proces inwestycyjno-budowlany. Kraków: Zakamycze, 2002.
  6. Sypniewski, Dominik. Nadzór nad procesem budowlanym. Warszawa: Lexis-Nexis, 2011.
  7. Szwajdler, Wojciech i Tomasz Bąkowski. Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne. Toruń: TNOiK, 2004.