Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 22152775600000, tel. 585509750, www.sin.edu.pl (dalej: „SIN”),
  2. Podane podczas rejestracji Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z założeniem konta na stronie internetowej Wydawnictwa SIN pod adresem www.prawoiwiez.edu.pl oraz zgłoszeniem tekstu do publikacji w kwartalniku naukowym „Prawo i Więź”. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do założenia konta oraz do podjęcia dalszych działań przed zawarciem umowy w przedmiocie publikacji zgłoszonego tekstu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w celu otrzymywania powiadomień o nowych publikacjach i ogłoszeniach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne, a brak ich podania uniemożliwi założenie konta oraz brak możliwości zgłoszenia tekstu do publikacji lub otrzymywanie powiadomień o nowych publikacjach i ogłoszeniach,
  4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez redakcję Wydawnictwa SIN i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotom współpracującym świadczącym usługi hostingowe i obsługę IT.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać został wskazany szczegółowo w art. 15-22 RODO, w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw może Pan/ Pani skontaktować się z Administratorem Danych zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w pkt. 1.,
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta zarejestrowanego na stronie internetowej Wydawnictwa SIN. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji konta prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dominik.bierecki@sin.edu.pl,
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.