Treść głównego artykułu

Abstrakt

Homo sacer Gorgio Agamben’a  żyje w cieniu śmierci pojmowanej jako nieustanne zagrożenie nadużyciem władzy ze strony państwa. Narzędziem, jakim posługuje się suweren jest nie tylko polityka, obdarzona z uwagi na konotacje przedrostkiem bio. W charakterze miecza Damoklesa występuje prawo. Sytuacji, jak pokazuje doświadczenie, nie zmieniają tak szeroko popierane i rozreklamowane praw człowieka, ponieważ rzeczywistość obozu, w jego przekonaniu, stale się poszerza. W niniejszym artykule podjęto próbę odniesienia się do powyższej tezy podważającej sens zwalczania prawa prawem a przedstawionej przez Autora w jego chyba najbardziej znanym dziele „Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie”. Odnosząc się do konstrukcji prawa do życia w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. starano się wykazać skuteczność przeciwstawiania implementacji prawa do życia kompetencji suwerena do podejmowania decyzji o śmierci jednostki.

Słowa kluczowe

Gorgio Agamben, homo sacer, absolutna możność bycia zabitym, prawo do życia, European Convention of Human Rights Gorgio Agamben, homo sacer, absolute capacity to be killed, Europejska Konwencja Praw Człowieka

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Agamben Giorgio, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. Mateusz Salwa. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i s-ka, 2008.
  2. Bukowski Charles, Born into this. https://www.youtube.com/watch?v=hdiLfQubnyA.
  3. Carroll Lewis, Alicja w krainie czarów, przeł. Maria Morawska. Wrocław: Siedmioróg, 2019.
  4. Kielar Wiesław, Anus mundi. Wrocław: Atut, 2004.
  5. Łasak Katarzyna, Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: EuroPrawo, 2013.
  6. Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2011.