Treść głównego artykułu

Abstrakt

This author considers current European Union and Ukraine’s wholesale natural gas market in light of regulatory measures that had been enacted and/or implemented with respect to its organization and functioning. The analysis points to three major goals EU’s energy sector regulation is geared to achieve: 1) economic (i.e. procompetitive support); 2) energy security; and 3) social goals. As such, the EU wholesale energy market can be regarded as a regulatory instrument. Ukraine assumed the obligation to implement EU legislation in the field of energy sector regulation (Energy Community acquis communautaire): Act of Ukraine No. 329-VIII of 9 April 2015 on natural gas market implements fundamental principles of the third energy package in the area of organization and functioning of the wholesale natural gas market. However, for Ukraine’s
wholesale energy market to assume characteristics of a regulatory instrument akin to the EU market, further implementation of EU regulation 1227/2011 (REMIT) and, to some extent, implementation of the fourth energy package is needed.
In the Part 1 author focuses on providing a background on gas market conditions in the EU and Ukraine, which will provide an important backdrop for the second part of this study where he will discuss in specific regulatory issues associated with adoption of EU gas market principles in the Ukrainian gas market.

Słowa kluczowe

sector-specific regulation energy sector natural gas natural gas sector wholesale natural gas market sector-specific regulation energy sector natural gas natural gas sector wholesale natural gas market

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Balmaceda Margarita Mercedes, „Russia’s central and eastern European energy transit corridor: Ukraine and Belarus”, [in:] Russia’s Energy Policies. National, Interregional and Global Levels, ed. Pami Aalto, 136-155. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2012.
 2. Balmaceda Margarita Mercedes, „Ukraine, Central Europe, and Russia in a New International Environment”, [in:] On The Edge. Ukrainian – Central European – Russian Triangle, ed. Margarita Mercedes Balmaceda, 1-34. Budapest: Central European University Press, 2000.
 3. Będkowski-Kozioł Michał, „Plan jako instrument regulacji sektorów infrastrukturalnych?”, [in:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. ed. Bożena Popowska and Katarzyna Kokocińska, 181-212. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, 2009.
 4. BP Energy Outlook (2019). https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019-region-insight-eu.pdf.
 5. Breyer Stephen, „Analyzing Regulatory Failure: Mismatches, Less Restrictive Alternatives, and Reform” Harvard Law Review, No. 3, (1979): 547-609.
 6. Collins Gabriel, „Russia’s Use of the »Energy Weapon« in Europe”, The James Baker Institute for Public Policy, (2018): 1-8. https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/ac785a2b/BI-Brief-071817-CES_Russia1.pdf.
 7. Eurostat (2019). Natural Gas Statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statisticsandoldid=447636.
 8. European Commission. Projects of Common Interest. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest.
 9. Glachant Jean-Micel, François Levéque, and Pippo Ranci, „EU energy security of supply: conclusions”, [in:] Security of Energy Supply in Europe. Natural Gas, Nuclear and Hydrogen, ed. François Levéque, Jean-Micel Glachant, Julián Barquín, Christian von Hirschhausen, Franziska Holz, William J. Nuttall, 295-302. Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar, 2010.
 10. Hoff Waldemar, Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2008.
 11. International Energy Agency IEA. The Role of Gas in Today’s Energy Transition (2019). https://webstore.iea.org/download/direct/2819?fileName=TheRoleofGas.pdf.
 12. International Group of Liquified Natural Gas Importers. The LNG Industry GIIGNL Annual Report 2019.
 13. https://giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_annual_report_2019-compressed.pdf.
 14. Kacewicz Michał, „Nord Stream II. Wielka gra Kremla o bałtycką rurę. Co grozi Polsce?”, Nesweek, (2017). https://www.newsweek.pl/swiat/polityka/nord-stream-ii-o-co-chodzi-w-sporze-o-rosyjski-gazociag/6p5zv38.
 15. Konończuk Wojciech. „Reform #1. Why Ukraine has to reform its gas sector” Centre for Eastern Studies OSW Commentary, No. 181 (01.09.2015): 1-9. https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/commentary_181_0.pdf.
 16. Kosiński Eryk, „Regulacja sektorowa – stałość czy zmienność pojęcia?”, [in:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, ed. Andrzej Powałowski, 97-121. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2016.
 17. Kosiński Eryk, Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
 18. Kosiński Eryk, Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Cele i prawne środki regulacji sektora energetycznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.
 19. Mikulska Anna, „Nord Stream 2: between monopoly and diversification” Sprawy Międzynarodowe, No. 4 (2018): 45-75. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.03.
 20. Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. Natural Gas and Ukraine’s Energy Future. Ukraine Policy Dialogue. Special Report (2012). http://www.naftogaz-europe.com/newsfiles/Ukraine%20Policy%20Dialogue%20report_IHS%20Cera-Ministry%20of%20Energy%20and%20Coal%20Industry%20of%20Ukraine.pdf.
 21. Mirovalev Mansur, „Russian gas pipeline divides the West and »punishes« Ukraine. Germany wants cheap Russian gas via Nord Stream 2, while Ukraine fears economic ruin”, Aljazeera (4 June 2019).
 22. Mushalik Matt, „The Ukraine conflict, peak cheap gas and the MH17 tragedy”, Crude Oil Peak (July 29, 2014). http://crudeoilpeak.info/the-ukraine-conflict-peak-cheap-gas-and-the-mh17-tragedy.
 23. „Naftogaz” natzniot torgi gazom na Ukrainskoi energetitzieskoi birze. https://biz.censor.net.ua/news/3129447/naftogaz_nachnet_torgi_gazom_na_ukrainskoyi_energeticheskoyi_birje.
 24. Ogus, Anthony I. Regulation: Legal Form and Economic Theory. Oxford – Portland Oregon: Hart Publishing, 2004.
 25. Potentzial birzovoi torgieli gozom v Ukraini pierieetzue 10 mlrd dolarie CSA, 8.12.2017.
 26. https://104.ua/ua/news/id/potencial-birzhovoji-torgivli-gazom-v-ukrajini-per-26484.
 27. Rabska Teresa, „Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego”, [in:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, ed. Bożena Popowska and Katarzyna Kokocińska, 15-34. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, 2009.
 28. Security of Energy Supply in Europe. Natural Gas, Nuclear and Hydrogen, ed. François Levéque, Jean-Micel Glachant, Julián Barquín, Christian von Hirschhausen, Franziska Holz, William J. Nuttall. Cheltenham, UK-Northampton, USA: Edward Elgar 2010.
 29. Simon Frédéric, „Europe grapples with Dutch gas production »collapse«”. EUROACTIVE news (16 May 2018). https://www.euractiv.com/section/energy/news/europe-grapples-with-dutch-gas-production-collapse/>.
 30. Smith Hanna, „Russian foreign policy and energy: the case of Nord Stream gas pipeline”, [in:] Russia’s Energy Policies. National, Interregional and Global Levels, ed. Pami Aalto. 117-135. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2012.
 31. Szablewski Andrzej, Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki. Łódź-Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2000.
 32. Szydło Marek, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 33. Tabata Shinichiro and Xu Liu, „Russia’s energy policy in the Far East and East Siberia”, [in:] Russia’s Energy Policies. National, Interregional and Global Levels, ed. Pami Aalto. 156-184. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2012.
 34. Talus Kim, Introduction to EU Energy Law. Oxford: Oxford University Press, 2016.
 35. Walulik Jan, Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2013.
 36. Wlaźlak Katarzyna, „Inflacja prawa administracyjnego w zakresie planowania”, [in:] Kryzys prawa administracyjnego ?, ed. Dariusz Ryszard Kijowski and Patrycja Joanna Suwaj, 2. vol. ed. Patrycja Joanna Suwaj Inflacja prawa administracyjnego. 118-137. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012.
 37. Wolczuk Kataryna, „Managing the flows of gas and rules: Ukraine between the EU and Russia” Eurasian Geography and Economics, No. 1 (2016): 113-137. http://dx.doi.org/10.1080/15387216.2016.1174072.