Treść głównego artykułu

Abstrakt

W 2019 r. amerykańska administracja ustanowiła nowy rodzaj sił zbrojnych, którego przeznaczeniem ma być ochrona interesów USA w przestrzeni kosmicznej, U.S. Space Force. Jest to kolejny sygnał amerykańskiej polityki, obok cywilnego programu Artemida, świadczący o ponownym zainteresowaniu przestrzenią kosmiczną i korzyściami, które mogą wynikać z jej eksploatacji. W rezultacie działań USA, wśród społeczności międzynarodowej powstała debata dotycząca dopuszczalności takich działań w ramach obecnie obowiązującego międzynarodowego prawa kosmicznego.


Niniejszy artykuł skupi się na możliwości funkcjonowania sił zbrojnych, takich jak U.S. Space Force, w przestrzeni kosmicznej, w świetle Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.[1] (dalej: Układ o przestrzeni kosmicznej z 1967 r.). Celem tego tekstu jest dokonanie analizy aspektu dotyczącego dopuszczalności obecności wojskowej w przestrzeni kosmicznej z perspektywy ww. umowy, biorąc pod uwagę dostępne informacje o celach i obowiązkach U.S. Space Force.


Autor porusza w tekście regulacje wynikające z Układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 r., które mogą wpłynąć na umieszczenie w przestrzeni kosmicznej systemów wojskowych, a szczególnie przepisy nakładające na Państwa-Strony umowy obowiązek użytkowania przestrzeni kosmicznej wyłącznie w celach pokojowych.

Słowa kluczowe

U.S. Space Force, międzynarodowe prawo kosmiczne, wojsko, użytkowanie przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, przestrzeń kosmiczna U.S. Space Force, International Space Law, military, the use of the outer space for peaceful purposes, the outer space

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Baca Kurt Anderson, „Property Rights in Outer Space” Journal of Air Law and Commerce 58, nr 4 (1993): 1041-1085.
 2. Dula Art, „Private Sector Activities in Outer Space” International Lawyer 19, nr 1 (1985): 159-187.
 3. Freeland Steven, „Fly Me to the Moon: How Will International Law Cope with Commercial Space Tourism” Melbourne Journal of International Law 11, nr 1 (2010): 90-118.
 4. Harrison Todd, Kaitlyn Johnson, Thomas G. Roberts, Tyler Way, Makena Young, Space Threat Assessment 2020. Washington: Center for Strategic & International Studies, 2020.
 5. Hauck Lauren, „The Rogue One: Trump’s Space Force and the Threat of a New Cold War” University of Hawai’ i Law Review 42, nr 2 (2020): 119-159.
 6. Hlimi Tina, „The Next Frontier: An Overview of the Legal and Environmental Implications of Near-Earth Asteroid Mining” Annals of Air and Space Law, XXXIX (2014): 409-453.
 7. Johnson Christopher D., „Renewed Ambitions in Space-Exploration Lawmaking” The Air & Space Lawyer 33, nr 3 (2020): 20-23.
 8. Petras Christopher M., „Space Force Alpha – Military Use of the International Space Station and the Concept of Peaceful Purposes” Air Force Law Review 53, (2002): 135-181.
 9. Reinstein Ezra J., „Owning Outer Space” Northwestern Journal of International Law & Business 20, nr 1 (1999): 59-98.
 10. Schmitt Clayton J., „The Future Is Today: Preparing the Legal Ground for the United States Space Force” University of Miami Law Review 74, nr 2 (2020): 563-597.
 11. Zell Jeremy L., „Putting a Mine on the Moon: Creating an International Authority to Regulate Mining Rights in Outer Space” Minnesota Journal of International Law 15, nr 2 (2006): 489-519.