prof. dr hab. Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Przewodniczący 

prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Henryk Cioch, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Spółdzielczy Instytut Naukowy

prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

ks. abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Spółdzielczy Instytut Naukowy

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Spółdzielczy Instytut Naukowy

prof. dr hab. Zbigniew Rau, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Dariusz Szpoper, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. UP dr hab. Marcin Glicz, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

prof. UKSW dr hab. Artur Kotowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

prof. UAM dr hab. Justyn Piskorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. EWSPA dr hab. Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Marcin Romanowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Zenon Bankowski, University of Edinburgh, United Kingdom

prof. Irakli Burduli, Tbilisi State University, Georgia

prof. Christian Hillgruber, University of Bonn, Germany

prof. Hakan Hayden, Lund University, Sweden

dr Bogdan Iancu, Univeristy of Bucharest, Romania

prof. Carlos Kete, Agostinho Neto University, Angola

dr hab. Zdenek Koudelka, Masaryk University, Czech Republic

prof. Pablo An Ping Chang Ibarra, University of the Americas, Ecuador

prof. Martin Rhonheimer, Pontifical University of the Holy Cross, Italy

prof. Germano Andre Doederlein Schwartz, La Salle University, Brasil

prof. Hideki Tarumoto, Hokkaido University, Japan