Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author discusses the consequences of the resolution of Supreme Court of October 19, 2018. The main question concerns the scope and prerequisites of the effective declaration of successor, made on future, accepting the succession estate, the declaration disclaiming the estate, or the consequences of remaining silent, i.e. inactivity (“silence”). The issue is related to the nature and structure of the acceptance of a succession estate as a unilateral legal act.

Słowa kluczowe

przyjęcie, sąd, oświadczenie, odrzucenie, majątek, bezczynność, czynność prawna, uchwała, spadkobierca, dziedziczenie, jednostronny acceptance, court, declaration, disclamation, estate, inactivity, legal act, resolution, successor, succession, unilateral

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Berek Michał, „Przedterminowe odrzucenie spadku. W nawiązaniu do uchwały SN z 19.10.2018 r., III CZP 36/18” Rejent, nr 7 (2019): 31-53.
  2. Borysiak Witold, „Komentarz do art. 1015 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Konrad Osajda. Warszawa: C. H. Beck, 2020, wyd. 27, Legalis.
  3. Justynski Tomasz, „Glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2018 r., III CZP 36/18” OSP, nr 11 (2019), poz. 106.
  4. Kordasiewicz Bogudar, „Przyjęcie i odrzucenie spadku” Studia Prawa Prywatnego, nr 2 (2006): 41-72.
  5. Księżak Paweł, Prawo spadkowe. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
  6. Szpyt Kamil, „Komentarz do art. 1015 k.c., teza 7”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki, 2020, wyd. 2, Legalis.
  7. Wolak Grzegorz, „Glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2018 r. III CZP 36/18, teza 3” Rejent, nr 7 (2019): 120-141.
  8. Żok Krzysztof, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Maciej Gutowski. 1493-1613. Warszawa, C. H. Beck, 2019.