Treść głównego artykułu

Abstrakt

Kwalifikacja posiadania jako prawa podmiotowego lub stanu faktycznego od zawsze wywoływała kontrowersje w nauce prawa cywilnego. Obecnie spór ten, zdaniem autora niniejszego opracowania, został jedynie pozornie rozstrzygnięty na korzyść poglądu, że posiadanie stanowi stan faktyczny. W celu rozstrzygnięcia powyższego dylematu przeprowadzona została analiza wyrażonych w nauce prawa argumentów, które mają przemawiać za tym, że posiadanie stanowi prawo podmiotowe lub stan faktyczny. Niedoskonałości przedstawionej argumentacji wymagały przeprowadzenia dalszej analizy. Skoncentrowała się ona na analizie pojęcia prawa podmiotowego i wyszczególnieniu elementów konstytutywnych tego pojęcia. W celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kwalifikacji prawnej posiadania wskazane elementy konstytutywne prawa podmiotowego zostały poddane analizie w kontekście sytuacji prawnej posiadacza.

Słowa kluczowe

posiadanie, stan faktyczny, prawo podmiotowe, sfera możności postępowania, interes podmiotu, suma uprawnień possession, factual state, subjective right, sphere of actionability, interest of the subject, sum of powers

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Czachórski Witold, „Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego” Nowe Prawo, nr 5 (1957): 30-46.
 2. Doliwa Adam, „Komentarz do art. 5 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Legalis/el. 2020.
 3. Filipiak Teresa, „Komentarz do art. 336 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe, red. Andrzej Kidyba. Lex/el. 2012.
 4. Gocłowski Marcin, „Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (prawo podmiotowe czy stan faktyczny?)” Państwo i Prawo, nr 2 (2001): 30-46.
 5. Gołaczyński Jacek, „Komentarz do art. 336 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Legalis/el. 2020.
 6. Gwiazdomorski Jan, Prawo spadkowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
 7. Ignatowicz Jerzy, Ochrona posiadania. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1963.
 8. Janiszewska Beata, „Komentarz do art. 5 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, red. Jacek Gudowski. Lex/el. 2018.
 9. Kalus Stanisława, „Komentarz do art. 5 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. Lex/el. 2018.
 10. Klein Alfred, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 11. Klein Alfred, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1964.
 12. Kołodziejski Stanisław, „Istota, treść i rodzaje posiadania” Palestra, nr 6 (1966): 13-23.
 13. Kozińska Joanna, „Komentarz do art. 336 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. Lex/el. 2018.
 14. Machnikowska Anna, „Komentarz do art. 336 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Legalis/el. 2020.
 15. Ohanowicz Alfred, „Recenzja pracy A. Stelmachowskiego Istota i funkcja posiadania” Nowe Prawo, nr 5 (1958): 102-106.
 16. Opałek Kazimierz, Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
 17. Pietrzykowski Krzysztof, „Komentarz do art. 5 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44910, red. Krzysztof Pietrzykowski. Legalis/e. 2020.
 18. Przybyłowski Kazimierz, Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania. Lwów: nakł. autora, 1929.
 19. Rachwał Anna, Urlich Ernst, Fryderyk Zoll. Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 20. Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
 21. Ritterman Stefan, Pojęcia materialne w prawie cywilnym. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
 22. Rudnicki Stanisław, Jacek Gudowski, Grzegorz Rudnicki i Jolanta Rudnicka, „Komentarz do art. 336 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. Jacek Gudowski. Lex/el. 2018.
 23. Sikorski Grzegorz, „Komentarz do art. 336 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Jerzy Ciszewski. Lex/el. 2014.
 24. Sokołowski Tomasz, „Komentarz do art. 336 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-352, red. Maciej Gutowski. Lex/el. 2018.
 25. Stelmachowski Andrzej, Istota i funkcja posiadania. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1958.
 26. Stelmachowski Andrzej, Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998.
 27. Szpunar Adam, Ochrona dóbr osobistych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 28. Wolter Aleksander, Prawo cywilne: zarys części ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 29. Wójcik Sylwester, „Czy posiadanie jest dziedziczne”, [w:] Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, red. Wacław Osuchowski, Mieczysław Sośniak, Bronisław Walaszek. 515-531. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
 30. Wójcik Sylwester, Stefan Grzybowski, Józef Skąpski. Zarys prawa cywilnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 31. Wronkowska Sławomira, Analiza pojęcia prawa podmiotowego. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1973.
 32. Wróblewski Stanisław, Posiadanie na tle prawa rzymskiego. Kraków: Akademia Umiejętności, 1899.
 33. Zbiegień-Turzańska Anna, „Komentarz do art. 5 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Karol Osajda. Legalis/el. 2020.