Treść głównego artykułu

Abstrakt

W wyroku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów, a jednostka samorządu terytorialnego pobierająca rzeczoną opłatę działa w charakterze podatnika, a nie jako organ władzy publicznej. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w świetle powyższego rozstrzygnięcia dopuszczalne jest, aby opłata przekształceniowa została objęta podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy użytkowanie wieczyste nieruchomości zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r.

Słowa kluczowe

opłata przekształceniowa, użytkowanie wieczyste nieruchomości, własność nieruchomości, podatek od towarów i usług, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej conversion fee, property’s perpetual usufruct, property’s ownership, value-added tax, Supreme Administrative Court, Court of Justice of the European Union

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bieniek Gerard, Stanisław Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2005.
  2. Ignatowicz Jerzy, Krzysztof Stefaniuk, Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2004.
  3. Klat-Górska Elżbieta, Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2019.
  4. Pietrzykowski Krzysztof, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. Krzysztof Pietrzykowski. 723-771. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.
  5. Truszkiewicz Zygmunt, Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.
  6. Winiarz Jan, Prawo użytkowania wieczystego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
  7. Woźniak Cezary, Użytkowanie wieczyste. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.