Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor przedstawia stanowisko przedstawicieli współczesnego anglosaskiego nurtu w filozofii prawa - nowej teorii prawa naturalnego - na problem aborcji.  Autorzy z kręgu tej szkoły są przeciwnikami przerywania ciąży, jednak uznają, że istnieje grupa przypadków, w których czyn taki jest moralny, a prawo powinno zezwolić na jego dokonywanie. Posługują się przy tym znaną od stuleci formułą zasady podwójnego skutku.

Słowa kluczowe

zasada podwójnego, aborcja, nowa teoria prawa naturalnego, John Finnis principle of double effect, abortion, new natural law theory, John Finnis

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Boyle Joseph M., „The Moral Meaning and Justification of the Doctrine of Double Effect: A Response to Robert Anderson”, American Journal of Jursiprudence vol. 53 (2008): 69-84.
 2. Chyrowicz Barbara, Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.
 3. Czarnecka Agata, „Perfekcjonizująca rola prawa w teorii Roberta P. George’a”, Miscellanea Historico-Iuridica z. 2 (2017): 55-67.
 4. Czarnecka Agata, „Prawnicy w służbie publicznej: działalność publiczne przedstawicieli nowej teorii prawa naturalnego”, Prawo i Więź, nr 2 (2016): 14-23.
 5. Finnis John, Germain Girsez, Joseph Boyle, „Direct and Indirect: A Reply to Critics of our Action Theory, The Thomist nr 61 (2001): 1-44.
 6. Finnis John, Intentions and Object, [w:] Intention and Identity, red. John Finnis. (Oxford University Press: Oxford 2011).
 7. Finnis John, ‘Direct’ and ‘Indirect’ in Action, [w:] Intention and Identity, red. John Finnis. (Oxford University Press: Oxford 2011).
 8. Finnis John, Conditional and Preparatory Intentions, [w:] Intention and Identity, red. John Finnis. (Oxford University Press: Oxford 2011).
 9. Finnis John, Intention and Direct Discrimination, [w:] Intention and Identity, red. John Finnis. (Oxford University Press: Oxford 2011).
 10. Finnis John, Intention and Side Effect, [w:] Intention and Identity, red. John Finnis. (Oxford University Press: Oxford 2011).
 11. Finnis John, Intention in Tort Law, [w:] Intention and Identity, red. John Finnis. (Oxford University Press: Oxford 2011).
 12. Finnis John, Justice for Mother and Child, [w:] Human Rights and Common Good, red. John Finnis. (Oxford: Oxford University Press 2011).
 13. George Robert P., „Roe Will Go” First Things https://www.firstthings.com/article/2021/10/roe-will-go.
 14. Gilson Etienne, Tomizm. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2003.
 15. Grisez Germain, Abortion: The Myths, the Realities, and the Arguments. New York-Cleveland: Corpus Books, 1970.
 16. Hittinger Ralph, A Critique of the New Natural Law Theory, Notre Dame: Notre Dame Press, 1987.
 17. Lee Patrick, Abortion and Unborn Human Life. Washington: The Catholic University of America Press, 1996.
 18. Lee Patrick, „The Pro-Life Argument from Substantial Identity: A Defence”, Bioethics, nr 3 (2004): 249-263.
 19. Św. Tomasz, Summa teologiczna. Wszelkie odniesienia do tego dzieła w niniejszym tekście pochodzą z wydania: http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm.