Treść głównego artykułu

Abstrakt

With the introduction of the institution of inheritance management into the Polish legal system, it became necessary for the legislator to regulate a number of private and public law regulations related to the activity of the manager after the death of the entrepreneur. The special regulation of the tax subjectivity of an inheritance business and the way of carrying out its management after the entrepreneur's death means the appearance of new, previously unknown entities in tax proceedings (i.e. inheritance business, inheritance manager, inheritance business owner, etc.). Consequently, it is necessary to determine their legal status on the basis of the provisions regulating these procedures. The problem of subjectivity of the inheritance manager is also present in the issuance of a tax decision, since, according to the substantive law, the subject of the decision was, until now, the entrepreneur. The aim of this paper is to present the substantive, legal and procedural status of an inheritance manager and, consequently, to answer whether a manager will be the subject of a tax decision.

Słowa kluczowe

Inheritance law inheritance manager inheritance enterprise tax decision Inheritance law inheritance manager inheritance enterprise tax decision

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bajer Paweł, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 2. Celiński Dariusz, „Stosowanie w praktyce notarialnej przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zagadnienia wybrane” Rejent, nr 5 (2019): 22-42.
 3. Dmowski Stanisław, Seweryn Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa: Lexis Nexis, 2002.
 4. Dowgier Rafał, „Komentarz do Art. 97 Ordynacji podatkowej”, [in:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. Leonard Etel, LEX/el. 2021.
 5. Jodłowski Jerzy, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, Postępowanie cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 6. Kalinowski Marek, Podmiotowość prawna podatnika, Toruń: Dom Organizatora, 1999.
 7. Klein Alfred, „Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i inne zdolności a klasyfikacja zdarzeń prawnych” Studia Cywilistyczne, t. XIII-XIV (1969): 163-178.
 8. Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, „Status prawny zarządcy sukcesyjnego” Przegląd Prawa Handlowego, nr 12 (2018): 4-11.
 9. Kosowska Kinga, „Status prawny, w tym podatkowy, przedsiębiorstwa w spadku oraz zarządcy sukcesyjnego. Wybrane problemy” Przegląd Podatkowy, nr 8 (2020): 46-55.
 10. Mariański Adam, „Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 11. Masternak Marian, „Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu podatkowym”, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. I, red. Jan Głuchowski. 301-311. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 12. Trzewik Jacek, „Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle zmian legislacyjnych” Roczniki Nauk Pranych KUL, No. 3 (2017): 91-107.