Treść głównego artykułu

Abstrakt

Krajowe Plany Odbudowy i Odporności (KPR) określają cele w zakresie odbudowy i budowania odporności społeczno-gospodarczej państw członkowskich UE po kryzysie wywołanym przez COVID-19. W ich ramach kraje deklarują również wprowadzenie reform strukturalnych oraz inwestycje służące ich realizacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie i scharakteryzowanie procedury przyjęcia oraz podstawowych założeń Narodowych Planów Odbudowy i Odporności opracowanych przez państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej, które są jednymi z największych beneficjentów Planów. Warto zatem przybliżyć krajowe procedury opracowywania i zatwierdzania poszczególnych planów odbudowy, ich podstawowe założenia oraz procedury ich zatwierdzania przez organy unijne. Powodem podjęcia badań nad tym zagadnieniem jest charakterystyczne rozłożenie akcentów w dotychczasowych badaniach. Z jednej strony, istnieje wiele publikacji dotyczących Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Z drugiej strony, analiza Narodowych Planów Odbudowy i Odporności państw Grupy Wyszehradzkiej nie była dotychczas przedmiotem szerszych badań prawno-porównawczych.

Słowa kluczowe

National Recovery and Resilience Plan, Visegrad Group, Recovery and Resilience Facility, European Instrument for Reconstruction and Enhancement of Resilience, COVID-19 National Recovery and Resilience Plan, Visegrad Group, Recovery and Resilience Facility, European Instrument for Reconstruction and Enhancement of Resilience, COVID-19

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Buti Marco, Marcello Messori, „NEXT GENERATION EU: An Interpretative Guide” Luiss School of European Political Economy Policy Brief, No. 29 (2020): 1-3.
  2. De la Porte Caroline, Mads Dagnis Jensen, „The Next Generation EU: An Analysis of the Dimensions of Conflict Behind the Deal” Social Policy Administration, No. 55 (2021): 389-390. https://doi.org/10.1111/spol.12709.
  3. Picek Oliver, „Spillover Effects From Next Generation EU” Intereconomics, Vol. 55 (2020): 325–331. https://doi.org/10.1007/s10272-020-0923-z.
  4. Sandulli Aldo, Elisabetta Tatì, Alexander De Becker, Maciej Serowaniec, Alessandro Nato, The Protection of EU Financial Interests Across Four National Legal Systems: A Comparative Perspective. Rome: Luiss Guido Carli, 2021.
  5. Serowaniec Maciej, „European Semester-spring Package: Recommendations for Poland on the Socio-Economic Response to the COVID-19 Pandemic”, [in:] Human Rights, from Reality to the Virtual World, ed. Iwona Florek, Ildikó Laki. 340-344. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2021. https://doi.org/10.13166/WSGE/XUKE1139.
  6. Serowaniec Maciej, „The (Extra)Ordinary State Of COVID-19 Pandemic in Poland”, [in:] Pandemic Poland, Impacts of Covid-19 on Polish Law, ed. Martin Löhnig, Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski. 9-12. Vienna: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2021.