Treść głównego artykułu

Abstrakt

Article focuses on the subject of giving dischage to the board of directors in the Cooperative. This subject is really complicated and it was rarely presented in doctrine. To make it easier to understand the article contains representative judicial decisions. The issue of discharge is undoubtedly much more popular in the filed od company law than in the fild of cooperative law. However, the judicature concernig discharge under cooperative law may be a source of interesting reflections in capital companies.

Słowa kluczowe

absolutorium, zarząd, odwoływanie członków zarządu, bierne prawo wyborcze discharge, board of directors, dismissal of the board, passive election rights

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Pabis, Robert. W Kodeks spółek handlowych, t. 3B. Spółka akcyjna. Komentarz. Art. 393-490, red. Adam Opalski, 78 i nast. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
  2. Pinior, Piotr. Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: C.H. Beck, 2013.
  3. Popiołek, Henryk. „Absolutorium jako forma odpowiedzialności organizacyjnej w spółdzielniach”. Palestra, nr 7 (1974): 46.