Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author considers the relationship between the establishment and transfer of separate ownership of premises in a housing cooperative under the Law on Ownership of Premises, two development laws and the Law on Housing Cooperatives, as well as two Supreme Court decisions. He concludes that in the case of the creation of separate ownership of premises on the basis of a contract, we are dealing with both the establishment and transfer of the right of separate ownership of premises. The situation is different when the establishment of separate ownership of premises occurs on the basis of a unilateral legal act of the cooperative. The author emphasizes that the transfer of separate ownership of premises does not mean that this right arises ex lege in the course of liquidation, bankruptcy proceedings or enforcement proceedings in a housing cooperative. He states that only the transfer of separate ownership of premises is involved when separate ownership of premises has already been previously established.

Słowa kluczowe

przeniesienie odrębnej własności lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, ustanowienie odrębnej własności lokalu , the prosecutor’s right of action in the case concerning the fulfilment of testamentary burden

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bieniek, Gerard i Stanisław Rudnicki. Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: LexisNexis, 2005.
 2. Bieniek, Gerard i Zenon Marmaj. Ustawa o własności lokali. Komentarz. Warszawa, C.H. Beck, 1998.
 3. Bieniek, Gerard i Zenon Marmaj. Uwłaszczenia i komunalizacja mienia, cz. 2. Warszawa – Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji,
 4. Brzeszczyńska, Stella. Umowy w obrocie nieruchomościami. Warszawa: C.H. Beck, 2005.
 5. Brzozowski, Adam, Wojciech Kocot i Wiesław Opalski. Prawo rzeczowe. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 6. Ciepła, Helena i Barbara Szczytowska. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism. Warszawa: LexisNexis, 2012.
 7. Dziczek, Roman. Prawo mieszkaniowe. Warszawa: LexisNexis, 2008.
 8. Dziczek, Roman. Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2006.
 9. Ferek, Maciej. Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944–1989. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 10. Gersdorf, Mirosław i Jerzy Ignatowicz. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Spółdzielcze,1985.
 11. Gliniecki, Bartłomiej, Ustawa deweloperska. Komentarz, red. Konrad Osajda. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 12. Gola, Alfred i Juliusz Suchecki. Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2000.
 13. Ignatowicz, Jerzy. Komentarz do ustawy o własności lokali. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1995.
 14. Ignatowicz, Jerzy i Krzysztof Stefaniuk. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 15. Kodeks cywilny, t. 1. Komentarz. Art. 1-44910, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 16. Kodeks cywilny, t. 2. Komentarz. Art. 450-1088, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 17. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 18. Łyszczak, Wiktor, Aktualna ustawa o własności lokali. Praktyczny komentarz. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 2000.
 19. Pietrzykowski, Krzysztof. Przekształcenia spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali w prawa odrębnej własności. W Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. Jacek Gołaczyński i Piotr Machnikowski, 459. Warszawa: C.H. Beck, 2010.
 20. Słownik języka polskiego 2, red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 21. Słownik języka polskiego 3, red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 22. Strzelczyk, Ryszard. Prawo nieruchomości. Warszawa: C.H. Beck, 2015.
 23. Strzelczyk, Ryszard. Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego. Warszawa: C.H. Beck, 2013.
 24. Strzelczyk, Ryszard i Aleksander Turlej. Własność lokali. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2013.
 25. System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 26. Szymczak, Iwona. Własność lokali. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.