Treść głównego artykułu

Abstrakt

This paper deals with the special rights of employees caring for children or other family members with disabilities to request to work remotely or to be covered by a flexible working arrangement. As of 2018, the Polish legislator is introducing special entitlements for this category of employees aimed at reconciling work and caring for a child or family member. The paper presents a catalog of these special rights and the application procedure.

Słowa kluczowe

persons with disabilities access to work remote work flexible working time employees caring for a child or family member

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Kodeks pracy. Komentarz, 13th ed., ed. Wojciech Muszalski, Krzysztof Walczak. Warszawa, 2021, Legalis.
  2. Kodeks pracy. Komentarz, 7th ed., red. Ludwik Florek. Warszawa, 2017, Lex.
  3. Kodeks pracy. Komentarz. 5th ed., ed. Arkadiusz Sobczyk. Warszawa, 2020, Lex.
  4. Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 94-304(5), 4th ed., ed. Krzysztof W. Baran. Warszawa 2022, Lex/el.
  5. Orłowski Grzegorz, „Pracodawca jest obowiązany, chyba że nie może” Monitor Prawa Pracy, nr 8 (2018), Legalis.
  6. Roszewska Katarzyna, „Komentarz do art. 2”, [in:] Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz, ed. Katarzyna Roszewska. Lex/el. 2021.
  7. Zatrudnienie w epoce postindustrialnej, ed. Barbara Godlewska-Bujok, Krzysztof Walczak. Warszawa, 2021, Lex/el.