Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wspólnota mieszkaniowa często boryka się z problemami w dochodzeniu należności od zadłużonych właścicieli lokali. Problem ten wynika z faktu, że osoby te są jednocześnie członkami wspólnoty mieszkaniowej i właścicielami nieruchomości, co oznacza, że są zobowiązane do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem wspólną nieruchomością.


Zgodnie z przepisami prawa, każdy właściciel lokalu w budynku wielorodzinnym jest zobowiązany do płacenia swojej części kosztów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością, takimi jak koszty remontów, eksploatacji czy zużycia mediów. W przypadku braku płatności przez właściciela lokalu, wspólnota mieszkaniowa ma prawo dochodzić należności od zadłużonego właściciela.


Jednakże, problemem jest to, że w przypadku gdy dłużnik nie wykonuje swojego zobowiązania, wspólnota mieszkaniowa ma ograniczone możliwości dochodzenia należności. Często zdarza się, że zadłużony właściciel lokalu nie posiada wystarczających środków finansowych, aby spłacić zadłużenie wobec wspólnoty mieszkaniowej. W takiej sytuacji, często jedynym sposobem na odzyskanie należności jest sprzedaż lokalu na drodze egzekucji sądowej.


Dochodzenie należności od zadłużonych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Wymaga to także czasu i nakładów finansowych na prowadzenie działań egzekucyjnych, a także może prowadzić do konfliktów między członkami wspólnoty mieszkaniowej.


Aby ułatwić dochodzenie należności, można stosować narzędzia i technologie umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie należnościami, w tym elektroniczne rozliczenia i innowacyjne systemy monitorowania płatności. Wspólnoty mieszkaniowe mogą również współpracować z zewnętrznymi firmami, które zajmują się windykacją należności, a także prowadzić szkolenia i kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości członków wspólnoty na temat ich zobowiązań finansowych i porządku domowego.

Słowa kluczowe

wspólnota mieszkaniowa, zarządca, dług, lokal mieszkalny

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bieniek Gerard, Zenon Marmaj, Własność lokali. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2006.
 2. Bieniek Gerard, Stanisław Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: Lexis Nexis, 2004.
 3. Doliwa Adam, „Status prawny wspólnoty mieszkaniowej” Monitor Prawniczy, nr 1 (2003): 39-42.
 4. Dziczek Roman, Własność lokali. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2003.
 5. Ignatowicz Jerzy, Komentarz do ustawy o własności lokali. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1997.
 6. Kaźmierczyk Aneta, Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 7. Kodeks cywilny, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 8. Najem lokali. Teraźniejszość i perspektywy, red. Aneta Kaźmierczyk, Ewelina Badura. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 9. Nazar Mirosław, „Status cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej” Rejent, nr 4 (2000): 128-150.
 10. Sikorska-Lewandowska Aleksandra, „Przesłanki oraz tryb pozbawienia właściciela prawa do lokalu w prawie polskim i niemieckim” Studia Prawnicze, nr 2 (2014): 7-38.
 11. Sikorska-Lewandowska Aleksandra, „Udział w nieruchomości wspólnej jako podstawa naliczania opłat właściciela lokalu” Przegląd Sądowy, nr 6 (2017): 62-77.
 12. System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, red. Edward Gniewek. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 13. Szymczak Iwona, Wspólnota mieszkaniowa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 14. Watrakiewicz Marek, Glosa do wyr. Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r. (III CSK 271/09), NPN z. 4, 2016.
 15. Własność lokali. Komentarz, red. Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 16. Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy, red. Aneta Kaźmierczyk, Ewelina Badura. Warszawa: C. H. Beck, 2021.