Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę nowych przesłanek uznania za niegodnego, zaproponowanych w projekcie nowelizacji prawa spadkowego przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kształt planowanych zmian budzi wiele pytań i wątpliwości przedstawionych w opracowaniu. Krytycznej ocenie proponowanych rozwiązań towarzyszą również uwagi o charakterze de lege ferenda.

Słowa kluczowe

dziedziczenie, niegodność, wydziedziczenie, niealimentacja, testament inheritance, unworthiness, disinheritance non-alimony

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biały Aneta, „art. 685”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-7649), red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. 466-467. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 2. Borysiak Witold, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Witold Borysiak. Legalis: C. H. Beck, 2022.
 3. Ciszewski Jerzy, Jakub Knabe, „art. 1008”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. Piotr Nazaruk. LEX 2022.
 4. Doliwa Adam, „art. 1008”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Legalis: C. H. Beck, 2023.
 5. Górecki Jacek, Grzegorz Matusik, „art. 685”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Witold Borysiak. Legalis: C. H. Beck, 2022.
 6. Haberko Joanna, „Uwagi de lege ferenda w związku z projektowanym rozszerzeniem przesłanek niegodności” Rejent, nr 7 (2022): 44-2.
 7. Jezioro Julian, „art. 685”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek. Legalis: C. H. Beck, 2021.
 8. Justyński Tomasz, Ewa Kabza, „O potrzebie zmian w prawie spadkowym w kontekście projektu ustawy z dnia 15 grudnia 2021 r.” Przegląd Legislacyjny, nr 1 (2022): 10-31.
 9. Justyński Tomasz, Ewa Kabza, „Uwagi na marginesie projektowanych zmian w prawie spadkowym” Krakowski Przegląd Notarialny, nr 1 (2022): 15-27.
 10. Kidyba Andrzej, Elżbieta Niezbecka, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, red. Andrzej Kidyba. 58-64. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 11. Kidyba Andrzej, Elżbieta Niezbecka, „art. 1008”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, wyd. IV, red. Andrzej Kidyba, Elżbieta Niezbecka. 288-295. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 12. Kozieł Grzegorz, „art. 685”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część szczególna, wyd. 2, red. Andrzej Kidyba. 533-538. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 13. Kremis Jerzy, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Legalis: C. H Beck, 2014.
 14. Kuźmicka-Sulikowska Joanna, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Legalis: C. H. Beck, 2021.
 15. Niezbecka Elżbieta, „Skutki prawne testamentu negatywnego i wydziedziczenia” Rejent, nr 7-8 (1992): 173-182.
 16. Osajda Konrad, „art. 941”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Witold Borysiak. Legalis: C.H. Beck, 2022.
 17. Panowicz-Lipska Janina, „art. 685”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. Maciej Gutowski. Legalis: C. H. Beck, 2022.
 18. Pazdan Maksymilian, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Art. 450-1088, red. Krzysztof Pietrzykowsk. Legalis: C. H. Beck, 2021.
 19. Piątowski Józef Stanisław, Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko, „§ 14. Niegodność”, [w:] System prawa prywatnego. Prawo spadkowe, t. X, red. Bogudar Kordasiewicz. 175-211. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 20. Pietrzykowski Krzysztof, „art. 685”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski. Legalis: C. H. Beck, 2021.
 21. Rojek Anna, „Wydziedziczenie i testament negatywny” Przegląd Sądowy, nr 9 (2006): 105-117.
 22. Rystwej-Markiewicz Barbara, „Niegodność dziedziczenia” Przegląd Sądowy, nr 9 (2006): 91-104.
 23. Salamonowicz Marek, „art. 685”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Legalis: C. H. Beck, 2023.
 24. Skowrońska-Bocian Elżbieta, Jacek Wierciński, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki, red. Jacek Gudowski. 62-73. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 25. Skowrońska-Bocian Elżbieta, Jacek Wierciński, „art. 1008”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki, wyd. 2, red. Jacek Gudowski. 293-298. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 26. Sokołowski Tomasz, Karol Szadkowski, „art. 1008”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. Maciej Gutowski. 1657-1666. Warszawa: C. H. Beck 2022.
 27. Tomczyk Adrianna, Skutki cywilnoprawne naruszenia norm moralnych między osobami bliskimi. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 28. Wierciński Jacek, „O przestępstwie jako przyczynie niegodności dziedziczenia” Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2 (2010): 555-569.
 29. Witczak Hanna, „O potrzebie reformy instytucji niegodności dziedziczenia w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości” Prawo i Więź, nr 3 (2022): 30-31.
 30. Witczak Hanna, Wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu. Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 31. Witczak Hanna, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. 128-173. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 32. Załucki Mariusz, „art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Legalis: C. H. Beck, 2023.
 33. Załucki Mariusz, „art. 941”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Legalis: C. H. Beck, 2023.
 34. Załucki Mariusz, „art. 1008”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI. Spadki (art. 922-1087), red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. 517-524. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 35. Zelek Mariusz, art. 928”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. Maciej Gutowski. 1248-1270. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 36. Zrałek Jacek, „Niegodność dziedziczenia – uwagi de lege ferenda” Rejent, nr 2 (2006): 203-217.