Treść głównego artykułu

Abstrakt


Brak jest legalnej definicji praw człowieka. Pojęcie to może być postrzegane na wiele sposobów. Celem praw człowieka jest ochrona tych wartości, które postrzegane są jako cenne dla człowieka. W rezultacie, pojawiają się opinie, zgodnie z którymi zasoby naturalne, takie jak: woda, czyste powietrze czy gleba mogą być uznawane za prawa człowieka, ale tylko do tego stopnia, do którego są niezbędne dla ludzkiego życia i godności, a nie jako wartość sama w sobie. Ludzie są w jednak pośrodku środowiska i każde działanie na nie nakierowane – czy to pozytywne czy negatywne, będzie oddziaływać na życie człowieka. Jako że środowisko jest ważną częścią życia, nie powinno budzić wątpliwości, że będzie miało wpływ na różne dziedziny prawa – w tym także na prawa człowieka. Głównym celem niniejszych rozważań będzie dokonanie oceny czy prawa człowieka stanowią odpowiedni środek do osiągnięcia ochrony środowiska. Po pierwsze, by to ocenić, należy zastanowić się nad głównym celem, dla którego istnieją prawa człowieka. By udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie niezbędnym będzie także rozważenie jakie rodzaje praw człowieka mogą być wykorzystywane jako środek zmierzający do ochrony środowiska. By w pełni zrozumieć zarówno możliwości jak i ograniczenia, jakie wiążą się z wykorzystywaniem praw człowieka do ochrony środowiska, należy również przeanalizować punkty wspólne oraz sprzeczności pomiędzy prawami człowieka a ochroną środowiska.


Słowa kluczowe

środowisko ochrona środowiska prawo ochrony środowiska prawa człowieka Deklaracja z Rio environment, environmental protection, environmental law, human rights, Rio Declaration

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Anton Donald K., Dinah L. Shelton, Environmental Protection and Human Rights. New York: Cambridge University Press, 2011.
 2. Birnie Patricia, Alan Boyle, Catherine Redgwell, International Law & the Environment, Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009.
 3. Bodansky Daniel, Jutta Brunnée, Ellen Hey, The Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford: Oxford University Press, 2007.
 4. Daly Erin, „Environmental Constitutionalism in Defense of Nature” Wake Forest Law Review, No. 53 (2018): 667-690 (HeinOnline).
 5. De Salas Alfonoso, Manual on human rights and the environment, Second Edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012.
 6. Dupuy Pierre-Maire, Jorge E. Viňuales, International Environmental Law, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
 7. Hey Ellen, Advanced Introduction to International Environmental Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016.
 8. Humphreys Stephen, Human Rights and Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 9. Knox John H., „The Past, Present and Future of Human Rights and the Environment” Wake Forest Law Review, No. 53 (2018): 649-666 (HeinOnline).
 10. Moeckli Daniel, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran, International Human Rights Law, Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2014.
 11. Petersmann, Marie-Catherine, „The integration of environmental protection considerations within the human rights law regime: which solutions have been provided by regional human rights courts” The Italian Yearbook of International Law Online, No. 24 (2015): 191-218.
 12. Rodriguez-Rivera Luis E., „The Human Right to Environment in the 21st Century: A Case for Its Recognition and Comments on the Systemic Barriers It Encounters” American University International Law Review, No. 34 (2018): 144-204 (HeinOnline).
 13. Rouse James, „What are Human Rights: Grounding Human Rights in Dignity, Worth or Sacredness” Auckland University Law Review, No. 23 (2017): 324-347 (HeinOnline).
 14. Sands Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, Ruth MacKenzie, Principles of International Environmental Law, Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
 15. Siobhan, McInerney-Lankford, Mac Darrow, Lavanya Rajamani, Human Rights and Climate Change: A Review of the International Legal Dimensions. Washington: World Bank Publications, 2011.