Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją rozważań autorstwa Christopha-Erica Mecke pod tytułem „Czy BGB było wielką kodyfikacją? – Zapomniane prawa kobiet. Część I – Geneza prawa rodzinnego niemieckiej kodyfikacji prawa cywilnego (BGB) uchwalonej w roku 1896 i ówczesne kontrowersje na temat kodyfikacji prawa rodzinnego w Niemczech”. Tym razem zostało ukazane zagadnienie kodyfikacji Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) z perspektywy komparatystycznej. Artykuł można podzielić na dwie główne części; pierwsza z nich jest porównaniem pozycji kobiety w projekcie prawa małżeńskiego uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjnej w 1929 r. w Polsce z przepisami Niemieckiego Kodeksu Cywilnego z 1896 r., druga część jest spojrzeniem bardziej praktycznym i dotyczy porównania interpretacji oraz zastosowania obowiązujących na terenie dawnego zaboru pruskiego w Polsce przepisów prawa rodzinnego przez Sąd Najwyższy (SN) i przez Reichsgericht (RG) na terenie Niemiec w okresie od 1919 r. do 1939 r. w sprawach rodzinnych zapadających na podstawie przepisów BGB.

Słowa kluczowe

projekt prawa małżeńskiego z 1929 r., prawa kobiet, równouprawnienie, BGB, orzecznictwo Sądu Najwyższego i Reichsgericht 1929 draft marriage law, women’s rights, equal rights, BGB, case law of the Polish Supreme Court and the German Reichsgericht

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Die Rechtsstellung der Frau um 1900. Eine kommentierte Quellensammlung, red. Stephan Meder, Arne Duncker, Andrea Czelk, Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2010.
 2. Dworas-Kulik Judyta, Khrystyna Morlak-Protopopowa. „Projekt Lutostańskiego a bolszewickie regulacje prawne dotyczące prawa małżeńskiego okresu międzywojennego” Kościół i Prawo 9, nr 22 (2020): 193-206.
 3. DOI: https://doi.org/10.18290/kip2091-12.
 4. Jaglarz Jerzy, Problem kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce. Poznań: Dziennik Poznański, 1934.
 5. Kaszprzyk Piotr, „Trudności kodyfikacyjne związane z wprowadzeniem instytucji separacji małżeńskiej do prawa polskiego” Studia z Prawa Wyznaniowego, t. II (2001): 27-55.
 6. https://www.kul.pl/files/214/studia_2/piotr_kasprzyk_studia_z_prawa_wyznaniowego_2.2001.pdf.
 7. Mayer Anna, „Die Rechtsstellung der Ehefrau und der Ehelichen Mutter” Flugschriften der Deutschen Volkspartei, III-9 (1921): 12.
 8. Mika Krzysztof, „Małżeńskie prawo osobowe w projekcie Zygmunta Lisowskiego z 1934 r.”, [w:] Prawo blisko człowieka: z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego: materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7-8 marca 2007 r. red. Maciej Mikuła. 79-85. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/86617.
 9. Munk Marie, Vorschläge zum Umgestaltung des Rechts der Ehescheidung und der elterlichen Gewalt nebst Gesetzentwurf. Denkschrift des Bundes Deutsche Frauenvereine. Im Auftrage des Bundes verfasst von Dr. jur. Marie Munk. Berlin: F.A. Herbig, 1923.
 10. Schwab Dieter, „Gleichberechtigung und Familienrecht im 20. Jahrhundert“, [w:] Frauen in der Geschichte des Rechts, red. Ute Gerhard. 790-828. Monachium: C. H. Beck, 1997.
 11. Smyk Grzegorz, „Zasady wprowadzania i zakres obowiązywania rosyjskich źródeł prawa w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym” Studnia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, nr 14 (2011): 213-239. https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/27808.
 12. Sójka-Zielińska Katarzyna, Historia Prawa. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 13. Szczepaniak Damian, „Stanowisko Kościoła Katolickiego w Polsce wobec projektu osobowego prawa małżeńskiego Karola Lutostańskiego” Krotowski Przegląd Prawniczy, nr 2 (2015): 96-104. https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2015/2/102-110.pdf.
 14. Verhandlungen des 36. Deutschen Juristentages. Berlin-Leipzig: W de Grunter 1931.
 15. Wieruszowski Alfred, „Artikel 119. Ehe, Familie, Mutterschaft”, [w:] Die Grundrechte und Grundpflichten der Rechsverfassung, red. Hans Carl Nipperdey. t. II. 80-103. Berlin: Hobbing, 1930.
 16. Zakrzewski Paweł, „Prawo małżeńskie w II Rzeczypospolitej – nieudane próby normalizacji” Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 2 (2015): 91-95. https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/kpp/numery-kpp/2015/22015.