Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiot rozważań dotyka niezwykle istotnego zagadnienia weryfikacji ważności sporządzonego testamentu. Podejmując glosowane postanowienie Sąd Najwyższy zmuszony był dokonać wyborów i ustalić priorytety we wzajemnych relacjach między formalizmem prawa spadkowego a zasadą swobody testowania, między wykładnią życzliwej interpretacji testamentu (favor testamenti) a kodeksowymi sankcjami za naruszenie rygorów formalnych testamentu. Tytułowe orzeczenie ma doniosłe walory jurydyczne i praktyczne, a dotykając sfery konstytucyjnego prawa dziedziczenia – także aksjologiczne.

Słowa kluczowe

prawo spadkowe, spadkodawca, testament, forma testamentu, wykładnia testamentu inheritance law, testator, will, form of will, interpretation of the will

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Błahuta Franciszek, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972.
 2. Gwiazdomorski Jan, Prawo spadkowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 3. Niedośpiał Michał, „Glosa do postanowienia SN z dnia 13 czerwca 2001 r., II CKN 543/00” Przegląd Sądowy, nr 9 (2003): 141-147.
 4. Niedośpiał Michał, „Glosa do postanowienia SN z dnia 16 kwietnia 1999 r., II CKN 255/98” Państwo i Prawo, z. 7 (2000): 108-110.
 5. Niedośpiał Michał, Testament. Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym. Kraków-Poznań: Polski Dom Wydawniczy Ławica, 1993.
 6. Osajda Konrad, Testamenty wspólne. Warszawa: C. H. Beck, 2005.
 7. Piątowski Józef Stanisław, Prawo spadkowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 8. Radwański Zbigniew, „Wykładnia testamentów” Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1 (1993): 5-30.
 9. Rakoczy Bartosz, „Glosa do postanowienia SN z dnia 13 czerwca 2001 r. II CKN 543/00” Przegląd Sądowy, nr 10 (2002): 123.
 10. Rzewuski Maciej, „Wykładnia słusznościowa testamentu” Białostockie Studia Prawnicze, z. 17 (2014): 227-236.
 11. Rzewuski Maciej, „Wykładnia testamentu a okoliczności zewnętrzne towarzyszące testowaniu” Przegląd Sądowy, nr 1 (2015): 106-119.
 12. Rzewuski Maciej, Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 13. Schlichting Gerhard, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. IX, Erbrecht. § 1922–2385, § 27–35 BeurkG. München: 2004.
 14. Skowrońska-Bocian Elżbieta, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki. Warszawa: Lexis Nexis, 2005.
 15. Skowrońska-Bocian Elżbieta. Testament w prawie polskim. Warszawa: Lexis Nexis, 2004.
 16. Wierciński, Jacek. „Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2010 r., IVCSK 524/09” Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 3 (2012): 185-189.
 17. Zoll Fryderyk, Prawo cywilne, t. IV, Prawo familijne i spadkowe. Poznań: Wojewódzki Instytut Wydawniczy, 1933.