Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono koncepcję Léona Duguit dotyczącą własności jako funkcji społecznej. Solidarystyczną teorię prawa i państwa francuskiego prawnika Léona Duguit można podzielić na część teoretyczną (ogólną) czyli teorię reguły prawnej i koncepcji państwa świadczącego usługi publiczne oraz praktyczną (szczegółową) czyli instytucji własności jako funkcji społecznej. Koncepcje Léona Duguit były bardzo mocno związane z wielkimi pytaniami epoki, w której powstawały. Dotyczyło to zwłaszcza nowego ujęcia własności, które zdaniem dziekana z Bordeaux miałoby odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego się francuskiego społeczeństwa, dla którego ramy prawne wyznaczone przez Wielką Rewolucję Francuską oraz Kodeks Cywilny z 1804 roku przestały być wystarczające.

Słowa kluczowe

własność, Léon Duguit, solidaryzm, funkcja społeczna property, Léon Duguit, solidarism, social function

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Augustyniak Małgorzata, Solidaryzm i idea solidarności we francuskiej myśli polityczno-prawnej przełomu XIX i XX wieku. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2021.
 2. Bakalik Wiktor, „Świadomość jako kryterium powstania reguły prawnej w koncepcji Leona Duguita” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, nr 1 (1987): 1-12.
 3. „Congres commémoratif du centenaire de la naissance du doyen Léon Duguit (Bordeaux, 29–30 mai 1959)” Revue juridique et économique du Sud-Ouest, nr 3-4 (1959): 83-234.
 4. Defoe Daniel, Robinson Crusoe, przeł. Franciszek Mirandola. wolnelektury.pl.
 5. Duguit Léon, Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku XIX wieku, przeł. Stefan Sieczkowski. Warszawa-Kraków: Księgarnia Powszechna, 1938.
 6. Hakim Nader, „Duguit et les privatistes”, [w:] Autour de Léon Duguit. Colloque commémoratif du 150e anniversaire de la naissance de Léon Duguit, red. Fabrice Melleray. 81-114. Bordeaux: Bruylant, 2011.
 7. Ignatowicz Jerzy, Krzysztof Stefaniuk, Prawo rzeczowe. Warszawa: Wolters Kluwers, 2012.
 8. Izdebski Hubert, Doktryny polityczno-prawne. Warszawa: Lexis Nexis 2012.
 9. Kalinowski Jerzy, Teoria reguły społecznej i reguły prawnej Léona Duguit. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1949.
 10. Mestre Achille, „Remarques sur la notion de propriété d’après Léon Duguit” Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, nr 1-2 (1932): 163-173.
 11. Miller Artur, „Léon Duguit (1859–1928)”, [w:] Leon Duguit, Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku XIX wieku, przeł. S. Sieczkowski (Warszawa-Kraków: Księgarnia Powszechna, 1938), v-xvi.
 12. Pańko Witold, O prawie własności i jego współczesnych funkcjach. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1984.
 13. Popławska Ewa, „Z dziejów solidaryzmu we Francji – geneza idei i praktyki politycznej” Państwo i Prawo, z. 4 (2012): 42-53.
 14. Réglade Marc, „Théorie générale du droit dans l’oeuvre de L. Duguit” Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, nr 1-2 (1932): 21-67.
 15. Sopiński Michał, Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Léona Duguit. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2022.
 16. Sopiński Michał, W poszukiwaniu utraconej więzi. Narodziny i zmierzch solidarności w XIX-wiecznej Francji. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2022.
 17. Srokosz Jacek, „Rządy prawa jako efekt obiektywnego postępu społecznego – o solidarystycznej wizji genezy praworządności i ochrony praw jednostki”, [w:] Rządy prawa i europejska kultura prawna, red. Andrzej Bator. 13-27. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2014.
 18. Srokosz Jacek, „Solidarystyczna krytyka przyrodzonych praw człowieka – w poszukiwaniu innej podstawy ochrony praw jednostki” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr 1 (2015): 123-139.
 19. Znamierowski Czesław, Realizm w teorji prawa. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1925.
 20. Zoll Fryderyk, „Z zagadnień funkcjonalizmu własności na tle spuścizny po Léonie Duguit” Przegląd Notarialny, nr 1 (1947): 26-39.