Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor podejmuje  próbę opisu zagadnień prawnych, z którymi przyszło się zmierzyć krakowskim sędziom w praktycznym stosowaniu przepisów procesowych  prawa francuskiego. Code civil  i francuski Code de procédure civile, obowiązujące w Krakowie od 1810 r., zostały ostatecznie zastąpione  ABGB i austriacką procedurą cywilną w 1855 r. Mimo że nie udała się kodyfikacja nowego  prawa cywilnego w Wolnym Mieście Krakowie, to jednak pozostał po pracach kodyfikacyjnych materiał źródłowy, który stanowi  przedmiot szczegółowej analizy. Artykuł przedstawia stosowanie przepisów procesowych prawa francuskiego głównie przez pryzmat opinii Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego o naruszeniu przez sądy francuskiego prawa procesowego, które wydawane były  na podstawie artykułu XV konstytucji Wolnego Miasta Krakowa z 1815 r.

Słowa kluczowe

francuska procedura cywilna, francuskie prawo procesowe, Wolne Miasto Kraków, procedura cywilna, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. French Code de procédure civile, the Free City of Cracow, Code civil, the Faculty of Law of the Jagiellonian University.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Dziadzio Andrzej, „Udział Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w stosowaniu Code civil w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1833)”, [w:] Miasto i państwo na przestrzeni dziejów. Studium historyczno-prawne. Księga Jubileuszowa z okazji czterdziestopięciolecia pracy naukowej oraz 70. urodzin Profesora Tadeusza Maciejewskiego, red. Michał Gałędek. 185–200. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 2. Dziadzio Andrzej, „Opinie profesorów i doktorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako źródło do badań nad stosowaniem Kodeksu Napoleona w Wolnym Mieście Krakowie” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, z. 3 (2020): 303–319.
 3. Dziadzio Andrzej, Mateusz Mataniak, Protokoły posiedzeń Wydziału Profesorów i Doktorów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1817–1833). Opinie o stosowaniu Kodeksu Napoleona przez sądy Wolnego Miasta Krakowa. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2022.
 4. Gałędek Michał, Anna Klimaszewska, Piotr Z. Pomianowski, „Prace Komitetu Cywilnego Reformy na przygotowaniem kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814–1815) – edycja źródłowa, cz. I” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, z. 2 (2019): 239–275.
 5. Gałędek Michał, Anna Klimaszewska, Piotr Z. Pomianowski, „Prace Komitetu Cywilnego Reformy na przygotowaniem kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814–1815) – edycja źródłowa, cz. II” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, z. 3 (2019): 387–419.
 6. Gałędek Michał, Anna Klimaszewska, Piotr Z. Pomianowski, „Projekty zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część i (postępowanie zasadnicze)” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, z. 1 (2021): 83–11.
 7. Gałędek Michał, Anna Klimaszewska, Piotr Z. Pomianowski, „Projekty zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część II (postępowanie egzekucyjne)” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, z. 4 (2021): 569–589.
 8. Mataniak Mateusz, „Spory pomiędzy mieszkańcami Krakowa o służebności gruntowe miejskie (mur środkowy i prawo widoku). W świetle orzecznictwa sądów Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846)” Krakowski Rocznik Archiwalny, XVII (2021): 11–65.
 9. Michalik Piotr, „Stosowanie przepisów prawa spadkowego Code civil przez sądy Wolnego Miasta Krakowa – sprawa Sawiczewskich” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, z. 3 (2021): 307–330.
 10. Michalik Piotr, „Wstrząsające wspomnienie uzurpacji Bonapartego?” – uchwalenie zasad prawa spadkowego do kodeksu cywilnego Wolnego Miasta Krakowa” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, XXV (2022): 18–30.
 11. Pauli Lesław, „Prawa obce w Rzeczypospolitej Krakowskiej” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze, z. 97 (1982): 145–157.
 12. Rotwand Bronisław, „Przysięga jako dowód w procesie cywilnym” Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego, z. 1–4 (1918): 448–463.
 13. Uruszczak Wacław, „Prawo francuskie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815–1846)”, [w:] Szkice z dziejów ustroju prawa, red. Marcin Kwiecień, Marian Małecki. 91–99. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.