Treść głównego artykułu

Abstrakt

The content of this article shows in a synthetic way the usefulness of the theory of the organized action cycle, the concept of which was developed by a French chemist and physicist,and at the same time the organizer of work processes in various units, Henry Louis Le Chatelier.The theory was presented as a useful philosophy of efficient operationin various areas of managerial work and social life.It was pointed out that it consists of three phases: the preparation phase (defining the objectives of the action, planning, acquiring resources) as well as the implementation andcontrol phases.The article characterizes the particular phases, showing a number of their important details, such as: types of goals, features of a good plan, the process of resource management, features of an ideal efficient organization, and types of control and its validity in management.The whole work ends with a summary, which shows that the proper use of the assumptions of the organized action cycle theory can be a source of various successes in managerial work and social activity.

Słowa kluczowe

organized action goals planning resources control effective action organized action, goals, planning, resources, control, effective action

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bieniok Henryk et al., Metody sprawnego zarządzania [Methods of Efficient Management]. Warszawa: Placet, 1997.
  2. Bittel Lester R., Krótki kurs zarządzania [Short Management Course]. trans. Andrzej Dziurdzik Warszawa-London: PWN, 1989.
  3. Encyklopedia organizacji i zarządzania [Encyclopedia of Organization and Management]. Warszawa: PWE, 1981.
  4. Hamel Gary, Bill Breen, Zarządzanie jutra: jakie jest twoje miejsce w przyszłości, trans. Jacek Smoliński [Management of Tomorrow]. Lublin: Red Horse, 2008.
  5. Kobyliński Władysław, Podstawy organizacji i kierowania w oświacie [Fundamentals of Organization and Management in Education]. Ostrołęka: Fundacja Oświatowa im. Profesora Władysława Kobylińskiego, 2009.
  6. Kobyliński Władysław, Podstawy współczesnego zarządzania [Fundamentials of Contemporary Management]. Łódź-Warszawa: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 2005.
  7. Kuc Bolesław R., Doskonałe zarzadzanie [Perfect Management]. Warszawa: PTM, 2000.
  8. Przewodnik metodyczny Kursu Organizacji i Zarządzania Doskonałego, oprac. Bolesław R. Kuc, PTM: Warszawa, 2000.
  9. Stoner James A. F., R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR., Kierowanie [Managing], trans. Andrzej Erlich. Warszawa: PWE,1999.
  10. Zieleniewski Jan, Organizacja i zarządzanie [Organization and management]. Warszawa: PWN, 1975.