DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi49

Opublikowane: 24 maja 2024

Jamesa Madisona i idea suwerenności podzielonej

-------------------

7-25 Tomasz Tulejski
79

Freedom of Establishment and Freedom of Capital Movement as a Limitation to Excessive Regulation of the Financial Market

27-43 Michał Mariański
76

Unijne podejście do eksponowania przez zatrudnionych symboli religijnych w miejscu pracy

45-78 Andrzej Świątkowski
57

Projekty ustaw dotyczących legalizacji przerywania ciąży w Sejmie X kadencji

79-107 Krzysztof Wiak
64

Challenges to the Principle of Distinction … in Cyber Warfare: Navigating International Humanitarian Law Compliance

The Principle of Distinction in Cyber Warfare

109-131 Ahmad Khalil, S. Anandha Krishna Raj
423

Dochodzenie należności wobec zadłużonych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

133-146 Ewelina Badura
86

The Rise and Popularity of Arbitration in the Banking Sector in the EU

147-162 fitore_88 Morina
63

Czy przywilej terapeutyczny ogranicza autonomię pacjenta

163-183 Piotr Zieliński
69

Surrogacy in Wartime

185-207 Zsófia Nagy, Andrea Erdősová
42

Special Rights of Employees Caring for a Child or Other Family Member with Disabilities with Regard to the Organization of Working Time and Remote Working Under the Polish Labor Code

209-222 Anna Reda-Ciszewska
40

Klonowanie człowieka w świetle polskiego prawa karnego

257-288 Małgorzata Gałązka
73

The Inheritance Manager as a Subject of Tax Decision: Legal Status of the Inheritance Manager

289-307 Szymon Skowerski
82

Doręczenie decyzji administracyjnej a jej moc prawna

309-327 Zbigniew R. Kmiecik, Magdalena Kotulska-Kmiecik
99

Sądowoadministracyjna kontrola orzeczeń odwoławczych komisji dyscyplinarnych wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym w stosunku do studentów i doktorantów

329-360 Agnieszka Ziółkowska
49

Pojęcie narodu w poglądach Romana Dmowskiego. Pomiędzy moralnością, instynktami, duszą narodową a politycznym pragmatyzmem

361-394 Marta Baranowska
73

The Emergence of Legal Rights in Modern Europe – the Example of Achievements of the French Revolution

396-408 Joanna Bocianowska
41

Usefulness of the theory of the organizational cycle in managerial and professional work

409-431 Roman Gawrych
38

Anti-Corruption and Conflicts Around Sanctions for Removal of their Previous Posts of Retired Civil Servants. The Case of Vietnam

223-256 Minh Cao Vu, Thi Ngoc Anh Cao
57