Treść głównego artykułu

Abstrakt

We wszystkich systemach prawnych szczególnie istotną wagę przypisuje się prawodawstwu. Współcześnie jest ono domeną dwóch władz- legislatywy i egzekutywy, uwarunkowane tym założeniem rozumienie legislacji obejmuje więc zarówno ustawy, akty o randze ustawy oraz akty powszechnie obowiązujące o charakterze wykonawczym. Pozwala ono także na przeanalizowanie instytucji szczególnie interesującej w systemie amerykańskim - Regulatory Impact Analyses (dalej: RIA), które sporządzane są w odniesieniu do aktów podustawowych wydawanych zwłaszcza przez federalne agencje regulacyjne. Omówienie tych kwestii jest ważne przede wszystkim w kontekście ewentualnych planów reformy polskich rozwiązań. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje także procedura kontroli skuteczności wprowadzanych przepisów prowadzona przez służby podległe Kongresowi. To rozwiązanie nie odbiega jednak – jeśli chodzi o jego podstawy – od rozwiązań znanych z działalności polskiego Biura Analiz Sejmowych.


 


 

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Ackerman Frank, Lisa Heinzerling, „Pricing the Priceless: Cost-Benefit Analysis of Environmental Protection” University of Pennsylwania Law Review, 150 (2002): 1553-1584.
 2. Adamowski Jarosław, „Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji and TTIP” Stosunki Międzynarodowe, 2 (2015): 255-280.
 3. Amar Akhil Reed, „Fourteenth Ammendment as a New Constitution”, [w:] Encyclopedia of the American Constitution vol. 3, red. Leonard W. Levy, Kenneth. L. Karst, Adam Winkler. 1090-1092. New York: MacMillan Reference, 2000.
 4. Anderson Elizabeth, Value in Ethics and Economics. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
 5. Asmus Cheryl, Paul Bell, John B. Loomis, „A Comparison of Actual and Hypothetical Willingness to Pay of Parents and Non-parents for Protecting Infant Health: The Case of Nitrates in Drinking Water” Journal of Agricultural and Applied Economics, 41 (2009): 697-712.
 6. Bayefsky Rachel, „Dignity As a Value in Agency Cost-Benefits Analysis” Yale Law Journal, 123 (2014): 1732-1783.
 7. Błaszczyk Cezary, Amerykańska myśl wolnościowa: od liberalizmu do libertarianizmu. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2018.
 8. Cecot Caroline, W. Kip Viscussi, „Judicial Review of Agency Benefit-Cost Analysis” George Mason Law Review, 22 (2015): 575-618.
 9. Davis Kennteh Culp, Discretionary Justice. A Preliminary Inquiry. Baton Rogue: Louisiana State University Press, 1969.
 10. Freedman James O., Crisis and Legitimacy. The Administrative Process and American Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
 11. Freeman Joddy, Jim Rossi, „Agency Coordination in Shared Regulatory Space” Harvard Law Review, 125 (2012): 1131-1211.
 12. Harrington Winston, Lisa Heinzerling, Richard D. Morgenstern, Reforming Regulatory Impact Analysis. Resources for the Future Report. Washington DC: Resources for the Future, 2009.
 13. Harrington Winston, Richard D. Morgenstern, Peter Nelson, „On the Accuracy of Regulatory Cost Estimates” Journal of Policy Analysis and Management, 19 (2000): 297-332.
 14. Hoffman Elisabeth, Matthew L. Spitzer, „Willingness to Pay Vs. Willingness to Accept: Legal and Economic Implications” Washington University Law Quarterly, 71 (1993): 59-114.
 15. Jones Harry Willmer, „Bill-drafting Services in Congress and the States Legislatures” Harvard Law Review, 65 (1952): 441-451.
 16. Kagan Elena, „Presidential Administration” Harvard Law Review, 114 (2001): 2245-2385.
 17. Ludwikowska Anna M., System źródeł prawa Stanów Zjednoczonych: prawo i prawnicy, struktura władzy, spory prawne. Toruń: TNOIK. Dom Organizatora, 1999.
 18. Mahoney Dennis J., „State”, [w:] Encyclopedia of the American Constitution vol. 5, red. Leonard W. Levy, Kenneth. L. Karst, Adam Winkler, 2481. (New York: MacMillan Reference, 2000).
 19. Miller Arthur Selwyn, „The Changing Role of the United States Supreme Court” Modern Law Review, 25 (1962): 641-653.
 20. Morrison Allan B., „OMB Interference With Agency Rulemaking: The Wrong Way to Write a Regulation” Harvard Law Review, 99 (1985): 1059-1074.
 21. Shapiro Stuart, John F. Morall III, „The Triumph of Regulatory Politics Benefit–Cost Analysis and Political Salience” Regulation & Governance, 6 (2012): 189-206.
 22. Shapiro Stuart, OIRA’s Dual Role and the Future of Cost-Benefit Analysis. https://administrativestate.gmu.edu/wpcontent/uploads/sites/29/2019/09/Shapiro -Working-Paper-19-18.pdf.
 23. Sunstein Cass R., „Cost-Benefit Analysis and the Separation of Powers” Arizona Law Review, 23 (1981): 1267-1282.
 24. Szyszkowski Wacław, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
 25. Weaver Holly L., „One for the Price of Two. The Hidden Costs of Regulatory Reform Under Executive Order 13771” Admnistrative Law Review, 70 (2018): 504-512.