Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zjawisko dopingu w sporcie spotyka się na świecie nie tylko ze zdecydowaną reakcją w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale coraz częściej także w drodze reakcji karnej. Liczba państw, które zdecydowały się na sięgnięcie po instrumenty prawa karnego, systematycznie rośnie, w szczególności w Europie. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania nie są wprawdzie jednolite, co wynika również z charakteru dobra prawnego, które uczyniono głównym przedmiotem ochrony. Większość z nich przewiduje jednak karalność takich zachowań jak produkcja, wprowadzanie do obrotu czy obrót substancjami zabronionymi w sporcie, co stanowi bezpośrednie następstwo dostrzeżenia problemu szerokiego udziału przestępczości zorganizowanej w tego typu zachowaniach.

Słowa kluczowe

sport, doping, handel, przestępstwo, zorganizowana grupa przestępcza sport, doping, trading, crime, organised crime group

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Anderson Jack, „Doping, sport and the law: time for repeal of prohibition?” The International Journal of Law in Context, nr 9 (2013): 135-139.
 2. https://doi.org/10.1017/S1744552313000050.
 3. Armstrong Gary, Luke Hodges-Ramon, Sport and crime. Oxford: Oxford Handbooks, 2015.
 4. Bojsen-Moller, Jens, Ask Vest Christiansen, „Use of performance- and image-enhancing substances among recreational athletes: A quantitative analysis of inquiries submitted to the Danish anti-doping authorities” Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, nr 9 (2009): 861-867.
 5. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.01023.
 6. Haas Ulrich, „Revising to the World Anti-Doping Code”, [w:] Doping in sport and the law, red. Ulrich Haas, Deborah Heale. 19-43. Oxford: Hart Publishing, 2016.
 7. Heshka Jon, „The criminality of doping in sport”, International Sports Law Review, nr 1-2 (2009): 118-129.
 8. David Hughes, „Organised crime and drugs in sport: did they teach us about that in medical school?” British Journal of Sports Medicine, nr 11 (2013): 661-662.
 9. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2013-092570.
 10. Kobierecka Anna, Michał Marcin Kobierecki, „The negative implications of Russia’s doping scandal on the country’s international image” Eastern Review, nr 8 (2019): 161-182.
 11. https://doi.org/10.18778/1427-9657.08.07.
 12. Leciak Michał, „Ticket scalping w sporcie – współczesne zagrożenia oraz zasadność i perspektywy reakcji karnej” Archiwum Kryminologii, nr XLI/1 (2019): 439-463.
 13. http://dx.doi.org/10.7420/AK2019J.
 14. Lowther Jason, „Effectiveness, proportionality and deterrence. Does criminalizing doping deliver?”, [w:] Routledge Handbook of Drugs and Sport, red. Verner Moller, Ivan Waddington, John Hoberman. 337-349. Abingdon: Routledge, 2015.
 15. Michalska-Warias Aneta, „Przestępczość zorganizowana a sport w świetle badań kryminologicznych”, [w:] Sport a przestępczość zorganizowana”, red. Michał Leciak. 3-20. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 16. Organised crime and drugs in sport. New Generation Performance and Image Enhancing Drugs and Organised Criminal Involvement in their use in Professional Sport, Canberra 2013.
 17. https://www.ssaa.org.au/wpcontent/uploads/2020/09/2013-02_acc-organised-crime-and-drugs-insport.pdf.
 18. Paoli Letizia, Alessandro Donati, The Sports Doping Market. Understanding Supply and Demand, and the Challenges of Their Control. New York: Springer, 2014.
 19. Paoli Letizia, Alessandro Donati, The supply of doping products and the potential of criminal law enforcement in anti-doping: an examination of Italy’s experience. Leuven: 2013.
 20. Pharmaceutical Crime and Organized Criminal Groups. An analysis of the involvement of organized criminal groups in pharmaceutical crime since 2008. Report, Interpol 17.2.2014.
 21. Piechota Rafał, „Reguły antydopingowe w prawie międzynarodowym” Studia Iuridica Toruniensia, nr 6 (2010): 152-181. http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2010.007.
 22. Piechota Rafał, „Zwalczanie nielegalnego handlu substancjami dopingującymi w prawie międzynarodowym i polityce organizacji międzynarodowych”, [w:] Sport a przestępczość zorganizowana, red. Michał Leciak. 61-73. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 23. Savulescu Julian, „Healthy doping: why we should legalise performanceenhancing drugs in spor”, red. Verner Moller, Ivan Waddington,
 24. John Hoberman. 637-639. Abingdon: Routledge, 2015.
 25. https://doi.org/10.1136/bjsm.2003.005249.
 26. Tarasti Lauri, „Interplay between doping sactions imposed by a criminal court and by a sport organisation” The International Sports Law Journal, nr 3-4 (2007): 15-19.