Treść głównego artykułu

Abstrakt

The provision of the subsidy for employment of PWD is one of the tools used by the state to support the employment of disabled persons. However, the design of this subsidy is not optimally set up and only very general legal regulations
concerning the process of its provision, including the obligations of the applicant for this subsidy, give a large scope for arbitrary assessment of applications and the
creation of administrative behaviour. The administrative behaviour is therefore faced with the need to adjust the granting of this grant from the perspective of a consistent administrative behaviour moving secundum et intra legem. For this reason, the article discusses the answers to specific questions often faced by applicants for this subsidy and identifies the ‘sensitive’ points of current administrative behaviour in the granting of this subsidy.

Słowa kluczowe

subsidy, persons with disabilities, employment subsidy, persons with disabilities, employment

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Steinichová Ladislava et al., Zákon o zaměstnanosti. Komentář. Prague: Wolters Kluwer ČR, 2010.
  2. Karfíková Marie et al., Teorie finančního práva a finanční vědy. Prague: Wolters Kluwer ČR, 2017.
  3. Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, z.s. Metodický pokyn ÚP ČR ke změnám systému podpory zaměstnávání OZP. Prague: AZZP ČR, 2018.
  4. Snopková Petra, „Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a jeho možné problémy v praxi”, [in:] DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016 Část II. Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), ed. Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
  5. Liška Michal, „Příjmy spadající pod čl. 7 Evropské charty místní samosprávy a výdaje na ně”, [in:] DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016 Část II. Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), ed. Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
  6. Pichrt Jan, „Aktivní politika zaměstnanosti“, [in:] Právo sociálního zabezpečení, ed. Kristina Koldinska. Prague: C. H. Beck, 2018.