Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article presents the issue of adopting resolutions by the general assembly of housing cooperatives. It discusses most important issues related thereto, including the organizational model of the above-mentioned cooperatives and the way it is to be shaped, taking into account the prohibition of replacing the general assembly with a meeting of representatives. The article also presents the specific legal nature of a general assembly divided into parts and specific solutions related thereto which apply in the process of adopting resolutions. In this context, the analyse includes submitting a resolution to voting of all parts of the general assembly as well as obtaining in the voting process a majority of the total number of members participating in the general assembly. Next, the exception to the prohibition of adopting resolutions on matters not included in the agenda, resulting from the general provisions of the cooperative law, is discussed and the issue of whether this exception applies also to housing cooperatives is analysed. An attempt was also made to interpret the provisions regulating technical aspects of the notice of convening the general assembly. Moving on to further aspects, the article also refers to the issue of appealing against resolutions of the general assembly of housing cooperatives and discusses the group of persons authorized to bring an action for declaring the resolution invalid or an action for an annulment of a resolution. Finally, although this issue was not addressed by the Supreme Court yet, this article also analyses the so-called alternative methods of adopting resolutions by the general assembly in epidemic periods.

Słowa kluczowe

spółdzielnia mieszkaniowa, walne zgromadzenie, walne zgromadzenie podzielone na części, zebranie przedstawicieli, uchwała, bezwzględna większość głosów housing cooperative, general assembly, general assembly divided into parts, meeting of representatives, resolution, absolute majority of votes

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chrzanowski, Wiesław. Nowe Prawo spółdzielcze. Analiza zmian. Część I – Spółdzielnia, 61–62. Warszawa, 1983.
 2. Frąckowiak, Józef. W System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część. ogólna 1, red. Marek Safjan, 1143 i nast. Warszawa: C.H. Beck, 2012.
 3. Pazdan, Maksymilian. W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski, art. 38 k.c., nb 2. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
 4. Pazdan, Maksymilian, Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace prawnicze, nr 5 (1969): 201 i nast.
 5. Pazdan, Maksymilian. W System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna 2, red. Zbigniew Radwański, 479. Warszawa: C.H. Beck, 2008.
 6. Pietrzykowski, Krzysztof. Prawo spółdzielcze. Komentarz do zmienionych przepisów, 76 i nast. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1995.
 7. Pietrzykowski, Krzysztof. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 8. Podsiadlik, Cezary. „Spółdzielnie mieszkaniowe po zmianach – zagadnienia organizacyjne (cz. II)”. Monitor Prawniczy, nr 10 (2008): 517.
 9. Podsiadlik, Cezary. „Zwołanie walnego zgromadzenia w spółdzielni, w której najwyższym organem jest zebranie przedstawicieli – uwagi na tle nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”, Monitor Prawniczy, nr 19 (2013): 1024 i nast.
 10. Popardowski, Paweł. „Spółdzielnie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego”. Glosa, nr 2 (2017): 5 i nast.
 11. Wolter, Aleksander, Jerzy Ignatowicz i Krzysztof Stefaniuk. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, 210. Warszawa: LexisNexis, 1998.
 12. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. „Komentarz do uchwały SN (7) z 10.5.2012 r. SN z (III CZP 84/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 113)”. W Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego, t. 4, red. Krzysztof Pietrzykowski, poz. 13. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2014.
 13. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. „Komentarz do uchwały SN (7) z 29.4.2011 r. (III CZP 111/10, OSNC 2011 nr 10, poz. 106)”. W Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2011–2012, t. 3, red. Krzysztof Pietrzykowski. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2013.
 14. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. „Niewykorzystane szanse nowelizacji. Uwagi do ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i o zmianie niektórych innych ustaw (cz. I)”. Palestra, nr 7–8 (2007): 137.
 15. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. „Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni w świetle zmian w ustawach spółdzielczych wprowadzonych ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r.” Temidium, nr 3 (2005): 61 i nast.
 16. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. „Zmiany w ustawach spółdzielczych wprowadzone ustawą z 3 czerwca 2005 r. (cz. I)”. Palestra, nr 7–8 (2005): 88.
 17. Zbiegień-Turzańska, Anna. Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni, 397 i nast. Warszawa: C.H. Beck, 2012.