Treść głównego artykułu

Abstrakt

W UE nasilają się zjawiska protekcjonistyczne, czyli regulacje, który kontroluje się i ogranicza się szeroko rozumiane inwestycje zagraniczne. Wiele państw członkowskich UE dysponuje takimi regulacjami, jak również sama UE reguluje tę kwestię. W artykule analizuje się unijne podstawy tego typu regulacji oraz tendencje w związku z pogłębiającą się integracją w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz ambicjami rozwoju unijnej polityki przemysłowej. Rozważa się też możliwości państw członkowskich w kontroli i ograniczeniu inwestycji wewnątrzunijnych oraz dotyczących krajów pozaunijnych.

Słowa kluczowe

inwestycje zagraniczne, kontrola inwestycji bezpośrednich, monitorowanie bezośrednich inwestycji zagranicznych, kontrola koncentracji, subsydia zagraniczne foreign investment, control of direct investment, supervision of foreign direct investment, control of concentration, foreign subsidies

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Amory Bernard, Charles de Navacelle, and Henry de la Barre, „Beyond Alstom-Siemens: Is There a Need to Revise Competition Law Goals? EU Policy after Siemens/Alstom: A Look into the Right Tools to Preserve the EU Industry’s Competitiveness at Global Level” Concurrences, 4 (2019): 3-14.
 2. Badea Alexandra, Marin Bankov, Graça Da Costa, José Elías Cabrera, Senta Marenz, Kevin O’Connor, Ekaterina Rousseva, et al., „Competition Policy in Support of Europe’s Green Ambition” Competition Policy Brief, 1 (2021).
 3. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK Setzt Bundesnetzagentur Als Treuhänderin Für Gazprom Germania Ein – Erwerb Der Gazprom Germania GmbH Durch JSC Palmary Schwebend Unwirksam.
 4. www.bmwk.de. April 4, 2022. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/04/20220404-bmwk-setzt-bundesnetzagentur-als-treuhanderin-fur-gazprom-germania-ein-erwerb-der-gazprom-germania-gmbh-durch-jsc-palmary-schwebend-unwirksam.html.
 5. Callol Pedro, „Protectionist Trends in Cross-Border Mergers and Acquisitions in Europe: National Interest, FDI and Other Ingredients of
 6. the Growing Regulatory Maze” European Competition Law Review,
 7. (2021): 117-129.
 8. De Kok Jochem, „Towards a European Framework for Foreign Investment Reviews Delivery Details towards a European Framework for Foreign Investment Reviews” European Law Review, 44 (2019): 24-49.
 9. Dugiel Wanda, „Polityka Handlowa Unii Europejskiej po Światowym Kryzysie Gospodarczym” Studia Europejskie, 1 (2015): 29-47.
 10. Floriańczyk Monika, „Zgodność polskiej konstrukcji »Złotej Akcji« Skarbu Państwa z acquis communautaire”, [w:] Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego, red. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński. 107-118. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
 11. Gronden Johan van de, Henri de Waele, „All’s Well That Bends Well? The Constitutional Dimension to the Services Directive”, European Constitutional Law Review 6 (2010): 397-429. https://doi.org/10.1017/s1574019610300046.
 12. Heim Mathew, Modernising European Competition Policy: A Brief Review of Member States” Bruegel Publications. July 24, 2019. https://www. bruegel.org/2019/07/modernising-european-competition-policy-a-briefreview-of-member-states-proposals/.
 13. Jaśkowski Marek, „Implikacje Art. 3 Rozporządzenia UE 2019/452 Dla Prawa Polskiego” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1 (2021): 49-57. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.1.7.
 14. Komisja Europejska. „Press Corner”. European Commission – European Commission. 6 lutego 2019. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_881.
 15. Miąsik Dawid, „Komentarz Do Art. 36”, [w:] Traktat O Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (Art. 1-89), red. Andrzej Wróbel. 605–32. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 16. Srokosz Witold, Instytucje Parabankowe w Polsce. Warszawa: Lex, 2011.
 17. Waśniowski Natan, Nowe wyzwania dla konkurencji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w kontekście chińskich przejęć na rynku wewnętrznym – propozycja Europejskiego Modelu Czempionatu, UOKIK. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2021.
 18. Weiss Friedl, Clemens Kaupa, European Union Internal Market Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.