Treść głównego artykułu

Abstrakt

Uznanie podmiotu za operatora usługi kluczowej następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa. Za operatora usługi kluczowej może być uznany podmiot świadczący usługę kluczową, zależną od systemów informacyjnych, a incydent, postrzegany jako zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo, miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora. System informacyjny, za pośrednictwem którego ma świadczona usługa kluczowa powinien być odporny na zakłócenia, a jeżeli służy do ochrony usług o strategicznym (w tym gospodarczym) znaczeniu dla państwa i społeczeństwa musi być należycie zabezpieczony. Obowiązki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym nakładane są na operatorów usług kluczowych.

Słowa kluczowe

cybersecurity, essential services, information system, administrative decision cybersecurity, essential services, information system, administrative decision

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, „Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne” Cybersecurity and Law, No. 2 (2019): 7-23.
 2. Chodakowska Aneta, Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, „Cybersecurity in the Local Government Sector in Poland: More Work Needs to be Done” Lex Localis – Journal of Local Self-Government, No. 1 (2022): 161-192.
 3. Czuryk Małgorzata, „Activities of the Local Government During a State of Natural Disaster” Studia Iuridica Lublinensia, No. 4 (2021): 111-124.
 4. Czuryk Małgorzata, „Supporting the Development of Telecommunications Services and Networks Through Local and Regional Government Bodies, and Cybersecurity” Cybersecurity and Law, No. 2 (2019): 39-50.
 5. Hoffman Istvan, Mirosław Karpiuk, „E-administration in Polish and Hungarian Municipalities – a Comparative Analysis of the Regulatory Issues” Lex Localis – Journal of Local Self-Government, No. 3 (2022): 617-640.
 6. Kaczmarek Krzysztof, „Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii” Cybersecurity and Law, No. 1 (2019): 143-157.
 7. Karpiuk Mirosław, „The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System” Lex Localis – Journal of Local Self-Government, No. 2 (2021): 609-620.
 8. Karpiuk Mirosław, „The Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues” Studia Iuridica Lublinensia, No. 2 (2021): 233-244.
 9. Karpiuk Mirosław, „The Provision of Safety in Water Areas: Legal Issues” Studia Iuridica Lublinensia, No. 1 (2022): 79-92.
 10. Karpiuk Mirosław, Tomasz Włodek, „Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek skazania na karę grzywny za niedopełnienie obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia 18 kwietnia 2019 r. (II K 1164/14)” Studia Iuridica Lublinensia, No. 1 (2020): 273-290.
 11. Konaszczuk Wojciech, „Cybersecurity Threats in the Sectors of Oil, Natural Gas and Electric Power in the Context of Technological Evolution” Studia Iuridica Lublinensia, No. 4 (2021): 333-351.
 12. Kostrubiec Jarosław, „Cybersecurity System in Poland. Selected Legal Issues”, [in:] The Public Dimension of Cybersecurity, ed. Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec. 7-17. Maribor: Lex Localis Press, 2022.
 13. Lebowa Dorota, „Procedure for the Identification of an Operator of Essential Services under the Act on the National Cybersecurity System”, [in:] The Public Dimension of Cybersecurity, ed. Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec. 101-110. Maribor: Lex Localis Press, 2022.
 14. Madziar Ilona, Karolina Szelągowska, „Komentarz do art. 107”, [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126, ed. Mirosław Karpiuk, Przemysław Krzykowski, Agnieszka Skóra. 263-305. Olsztyn: UWM, 2020.
 15. Sadowska Monika, „Komentarz do art. 77”, [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126, ed. Mirosław Karpiuk, Przemysław Krzykowski, Agnieszka Skóra. 142-145. Olsztyn: UWM, 2020.