Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorzy podejmują zagadnienie dostępności do wymiaru sprawiedliwości osób ze szczególnymi potrzebami, przede wszystkim osób niepełnosprawnych. W oparciu o analizę przepisów prawa oraz empiryczne doświadczenia jednego z Autorów w kontaktach z krajowymi sądami, w artykule zawarto propozycje zmian. Zdaniem Autorów jednym ze sposobów na poprawę dostępu do sądów, dzięki zastosowaniu technologii informatycznych, w tym sztucznej inteligencji, byłoby przyjęcie humanocentrycznej wizji rozwoju sztucznej inteligencji, opartej o system praw człowieka.

Słowa kluczowe

dostępność, osoby ze szczególnymi potrzebami, AI, niepełnosprawność accessibility, people with special needs, AI, disability

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Brzezowski Łukasz, „Udział prokuratora w posiedzeniu i rozprawie zdalnej” Prokuratura i Prawo, nr 3 (2021): 33-48.
 2. Brzostek-Kleszcz Mirosława, „Komentarz do art. 3”, [w:] Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Komentarz, red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor. 35-52. Warszawa: Wolters Kluwer 2019.
 3. Brzozowski Wojciech, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek, Prawa człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 4. Jałowiecka Agata, „Pojęcie i stosowanie WCAG 2.1.”, [w:] Prawo nowych technologii. Księga z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. Jacek Gołaczyński. 320-329. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 5. Kotalczyk Michał, „Sztuczna inteligencja w służbie polskiego sądu – propozycje rozwiązań” Iustitia, 2 (2021): 60-66.
 6. Markiewicz-Hoyda Hanna, „Prawna analiza koncepcji dostępności (accessibility)” Państwo i Prawo, nr 3 (2022): 110-124.
 7. Singh Arundhati, „An Overview of Artificial Intelligence and Law” International Journal of Law Management & Humanities, vol. 4 (2021): 1432-1439. DOI: https://doij.org/10.10000/IJLMH.11629.
 8. Susskind Richards, Tomorrow’s Lawyers. Oxford: Oxford University Press, 2013.
 9. Świerczyński Marek, Zbigniew Więckowski, Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań. Warszawa: Difin 2021.
 10. Uliasz Marcin, „Rozprawa zdalna w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 151 KPC)”, [w:] Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych, red. Jacek Gołaczyński. 92-106. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 11. User Interfaces for All: Concepts, Methods and Tools, red. Constantine Stephanidis. Boca Raton: CRC Press, 2001.
 12. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz, red. Przemysław Polański. 44-70. Warszawa: C. H. Beck 2021.

Inne teksty tego samego autora