Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article is an analysis of three judgments of the Supreme Court issued in the years 2019-2022 regarding the issue of membership in cooperative savings and credit unions. The first of these judgments concerns the liability of members for losses incurred in connection with the declared shares. The description of the current legal status is preceded by a short historical outline of the development of members additional liability. Lawsuits were initiated by the trustees of the bankruptcy estate of credit unions, who demanded additional payments from members for double liability despite the lack of a resolution of the general meeting on such a method of covering the loss. One of these proceedings ended with a request to the Supreme Court,
which was answered by the Supreme Court in its judgment of 12 December 2019. Another membership issue dealt with by the Supreme Court is the issue of the obligation to cover the declared share of a member of a credit union and the consequences of its failure. This issue was also brought to the attention of the Supreme Court as a result of the actions of trustees of credit unions who, despite the lack of a legal basis and the obvious limitation of claims, tried to claim undue benefits from members. The Supreme Court, in a way, confirmed some of the theses from the judgment of 2019, indicating that a member of a cooperative fund is primarily a consumer and as such deserves increased protection. The third discussed issue is the issue of membership of credit unions in the National Association of Cooperative Savings and Credit Unions, which associates all credit unions in Poland. The ruling issued in this case was initiated by the action of the bankruptcy trustee of credit union, who stated that the declaration of bankruptcy is tantamount to termination of membership in the National Cooperative Savings and Credit Union. However, the Supreme Court indicated that as long as the legal existence of the credit union lasts, even in the course of bankruptcy proceedings, it remains a member of the National Cooperative Savings and Credit Union.

Słowa kluczowe

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- -Kredytowa, spółdzielnie, upadłość, dodatkowa odpowiedzialność członkowska, status członka SKOK credit unions, National Association of Cooperative Savings and Credit Unions, cooperative, bankruptcy, additional members liability, credit unions member status

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamus, Rafał. „Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może dochodzić od jej członków uzupełnienia straty bilansowej?”. Doradca Restrukturyzacyjny, nr 3 (2018): 36–44.
 2. Adamus, Rafał. Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 3. Adamus, Rafał. „Zagadnienie odpowiedzialności za straty bilansowe członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w upadłości”. W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki, 36. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2019.
 4. Bierecki, Dominik. „Ustalenie liczby udziałów w spółdzielni rolników (spółdzielni energetycznej)”. Pieniądze i Więź, nr 3 (2020): 71.
 5. Cioch, Henryk. Zarys prawa spółdzielczego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 6. Gersdorf, Mirosław. W Mirosław Gersdorf i Jerzy Ignatowicz, Prawo spółdzielcze Komentarz, 210–211. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze,
 7. Gurgul, Stanisław. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck 2016.
 8. Herbet, Andrzej. W Andrzej Herbet, Szymon Pawłowski i Piotr Zakrzewski, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, 276–277. Warszawa: C.H. Beck, 2014.
 9. Jedliński, Adam. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zagadnienia konstrukcji prawnej. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2001.
 10. Jedliński, Adam. „Zagadnienia cywilnoprawne powstałe w związku z unormowaniem upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”. Studia Bałtyckie. Administracja, t. 3 (2001): 21–37.
 11. Jedliński, Adam. „Zastąpienie uchwały walnego zgromadzenia w procesie łączenia się spółdzielni”. Pieniądze i Więź, nr 4 (2004): 123–128.
 12. Kruczalak-Jankowska, Joanna. „Ewolucja regulacji prawnych restrukturyzacji i upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”. W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki, 165–167 Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2019.
 13. Kryla-Cudna, Katarzyna. W Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, 376. Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 14. Mędrzecka, Joanna. „Upadłość spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej a przedawnienie roszczeń o pokrycie udziału w kasie”. Pieniądze i Więź, nr 1 (2021): 33–38.
 15. Mozdżeń, Mirosław i Joanna Juszczyk-Posiła. „Podwójna odpowiedzialność członków upadłych SKOK-ów. Obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie dochodzenia roszczeń z tego tytułu”. Doradca Restrukturyzacyjny, nr 4 (2018): 31–37.
 16. Możdżeń, Mirosław. W Prawo upadłościowe. Komentarz, red. Aleksander Witosz, 1051–1052. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 17. Palian, Mateusz. „W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie podwyższonej odpowiedzialności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w upadłości”. Doradca Restrukturyzacyjny, nr 18 (2019).
 18. Pietrzykowski, Krzysztof. W Adam Jedliński i Krzysztof Pietrzykowski, Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 90–91. Gdańsk: Info-Trade, 1998.
 19. Poniatowska, Lucyna. „Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 69 (2014): 119.
 20. Skoczek, Jacek. W Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, t. 11, red. Krzysztof Pietrzykowski, 29–35. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2021.
 21. Skoczek, Jacek. „Źródła obowiązku dopłat z tytułu dodatkowej odpowiedzialności członkowskiej”. W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki, 279 i nast. Sopot Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2019.
 22. Wróblewski, Stanisław. Ustawa o spółdzielniach z dnia 29 października 1920. Dz. Ust. n. 111, poz. 733 wraz z rozporządzeniami wykonawczemi. Kraków: Księgarnia Leona Frommera, 1921 (reprint Warszawa 2020).
 23. Zakrzewski, Piotr. Odpowiedzialność członków za zobowiązania spółdzielni w upadłości (z uwzględnieniem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) – zagadnienia wybrane. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020.
 24. Zakrzewski, Piotr. „Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym”. Studia Prawnicze, nr 2 (2006).
 25. Zakrzewski, Piotr. W Andrzej Herbet, Szymon Pawłowski i Piotr Zakrzewski, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe. Komentarz, 214 i nast. Warszawa: C.H. Beck, 2014.
 26. Zimmerman, Piotr. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 27. Żukowski, Marian i Helena Żukowska. „Fundusz stabilizacyjny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej”. W Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, red. J. Ossowski, 105–112. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2010.