Treść głównego artykułu

Abstrakt

The paper reflects on the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, regarding cooperative savings and credit unions, and its legal effects. Four such rulings have been issued until now. The first decision K 53/07 of 24th March 2009 concerned provision of Article 15 of Financial Support for the Families in Obtaining Their First Apartment, amending an Old Cooperative Savings and Credit Unions Act of 1995, the second decision Kp 10/09 of 12th January 2012 concerned Articles 17 and 91 of the New Cooperative Savings and Credit Unions Act of 2009; the third U 2/12 of 18th February 2014 concerned Regulations of the Minister of Finance, establishing specific accounting rules for cooperative savings and credit unions, and the fourth K 41/12 of 31th July 2015 concerned all of the most important provisions of the New Cooperative Savings and Credit Unions Act of 2009. The first, the third and the fourth decisions were astonishing for credit unions members and activists. In the case resulting in second aforementioned decision, initiated by President of Poland Lech Kaczynski, who claimed that the New Cooperative Savings and Credit Unions Act of 2009 should be examined by Constitutional Court before its signing, one could observe a surprising action of the next President Bronislaw Komorowski who withdrew the most important part of the claim. On 13th September 2022 Minister of Justice submitte to Constitutional Tribunal a new claim regarding the provision of Article 97 of the Banking Guarantee Fund, Deposits Guaranteeing System and Mandatory Resolution Act (authorising the Banking Guarantee Fund to establish the Minimal Level of the Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities MREL for the institutions) in the scope that concern cooperative savings and credit unions.

Słowa kluczowe

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, Trybunał Konstytucyjny, MREL, przymusowa restrukturyzacja Cooperative Savings and Credit Union, Constitutional Tribunal, MREL, mandatory resolution

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bałaban, Andrzej. „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie spółdzielczości finansowej”. W Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce: konferencja naukowa zorganizowana w dniu 28 października 2013 r., red. Piotr Świątecki, 149–157. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2014.
 2. Bałaban, Andrzej. „Nowe regulacje dotyczące kas spółdzielczych w świetle konstytucyjnej zasady państwa prawnego”. W Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, red. Janusz Ossowski, 43–49. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2010.
 3. Dudek, Dariusz. „Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a Konstytucja Rzeczypospolitej
 4. Polskiej”. W Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, red. Janusz Ossowski, 50–56. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2010.
 5. Jedliński, Adam. W Adam Jedliński, Krzysztof Pietrzykowski, Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 67–69. Gdańsk: Info-Trade, 1996.
 6. Kruczalak-Jankowska, Joanna. „Ewolucja regulacji prawnych restrukturyzacji i upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”. W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki, 167, 171–172. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2019.
 7. Mędrzecka, Joanna. „Kilka uwag co do zasadności utrzymywania w polskim systemie prawnym instytucji przymusowej restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 27 (2020): 187 i nast.
 8. Mędrzecka, Joanna. „Legal Determinants of Accountability of Credit Union Members”. International Journal of Science, Technology and Society Vol. 10, No.1 (2022): 8–14.
 9. Mędrzecka, Joanna. „Łączenie się spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych a restrukturyzacja i uporządkowana restrukturyzacja kas”. W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki, 188. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2019.
 10. Pawełczyk, Mirosław i Piotr Sokal. „Status członka kas w świetle nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych”. Monitor Prawa Bankowego, nr 6 (2013): 98-111.
 11. Skoczek, Jacek. „Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”. Pieniądze i Więź, nr 4 (2014): 141–147.
 12. Skoczek, Jacek. „Sytuacja członków spółdzielczych kas oszczędnościowo--kredytowych w świetle postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego”. Pieniądze i Więź, nr 1 (2015): 82–87.