Treść głównego artykułu

Abstrakt

Sztuczna inteligencji zaczyna wkraczać w środowisko rodzinne. Coraz bardziej zaawansowane systemy autonomiczne i roboty sterowane sztuczną inteligencją pozwalać będą na realizację niektórych z obowiązków rodzicielskich, związanych z pieczą, wychowaniem a nawet reprezentowaniem dziecka. Fenomen ten zmusza do poszukiwania prawnej kwalifikacji dla powierzenia przez rodziców określonych decyzji maszynie. Rozwiązaniem jest przyznanie AI szczątkowej, punktowej podmiotowości w zakresie potrzebnym do powiazania z pełnioną funkcją społeczną. Warunkiem takiej podmiotowości byłaby rejestracja w publicznym rejestrze, poprzedzona szczególną certyfikacją. W dalszej perspektywie udział AI w życiu rodziny zmusi do uznania jej – w pewnych kontekstach – za jej nieodłączny element.

Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja, podmiotowość, rodzina, władza rodzicielska artificial intelligence, subjectivity, family, parental authority

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bosek Leszek, Albert Pielak, „Cywilne prawo, rodzinne i opiekuńcze prawo, pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na zabieg medyczny. Glosa do uchwały SN z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15” Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 6 (2018): poz. 59.
 2. Buchanan Tonya M., Allen R McConnell, „Family as a source of support under stress: Benefits of greater breadth of family inclusion” Self and Identity, 16 (2017): 97-122. https://doi.org/10.1080/15298868.2016.1226194.
 3. Derek Michał, „Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na zabieg medyczny małoletniego. Glosa do uchwały SN z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15”, Glosa, nr 1 (2019): 109-115.
 4. Kallaus Andrzej, „Glosa do uchwały SN z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15” Prawo i Medycyna, nr 4 (2015): 124-131.
 5. Księżak Paweł, Sylwia Wojtczak, Toward a Conceptual Network for the Private Law of Artificial Intelligence. Cham: Springer, 2023.
 6. Kurosz Krzysztof, „Czy w prawie polskim dopuszczalne jest zadośćuczynienie pieniężne za śmierć zwierzęcia?” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 1 (2017): 131-160.
 7. McConnell Allen R., E. Paige Lloyd, Brandon T. Humphrey, „We are family: Viewing pets as family members improves well-being” Anthrozoös, 32 (2019): 459-470. https://doi.org/10.1080/08927936.2019.1621516.
 8. Pfeifer-Chomiczewska Katarzyna, „Intelligent service robots for elderly or disabled people and human dignity: legal point of view” AI & Soc, nr 1 (2022). https://doi.org/10.1007/s00146-022-01477-0.
 9. Pfeifer-Chomiczewska Katarzyna, „O wpływie sztucznej inteligencji na relacje międzyludzkie i prawo małżeńskie” Głos Praw. Przegląd Prawniczy Allerhanda, nr 1 (2022): 12-38
 10. System Prawa Prywatnego, t. XII, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczynski, Elżbieta Holewińska-Łapińska, Wanda Stojanowska, Marek Andrzejewski, wyd. 2. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
 11. Zimna Tamara, „Glosa do uchwały SN z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15”. LEX 2015.