DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi34

Opublikowane: 31 grudnia 2020

Prawo członka spółdzielni do informacji

11-30 Marta Stepnowska
915

The Abuse of Authority by a Professional Counsel in Civil Proceedings

31-50 Paweł Widerski
168

Zasadność istnienia kary nagany i możliwość jej stosowania za wykroczenie uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci

51-64 Sebastian Czechowicz
278

Prawne aspekty uprowadzenia i porwania rodzicielskiego a naruszenie dobra dziecka- studium uwarunkowań na tle orzecznictwa.

65-88 Aleksandra Młynarkiewicz
432

Cechy działań Komisji Nadzoru Finansowego wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kontekście definicji władczych i pozawładczych działań administracji oraz konsekwencje władczego kształtowania sytuacji prawnej kas i Kasy Krajowej w formach niewładczych

89-124 Ewa Derc
245

Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-political Perspective

Part I: The Backdrop: Natural Gas Market in the EU and Ukraine

125-137 Eryk Kosiński, Anna Mikulska
405

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w Polsce

138-167 Marian Masternak
275

Niedoszła próba ograniczenia samodzierżawia. Aleksander I i warszawski projekt konstytucji dla Imperium Rosyjskiego z lat 1818-1820

168-202 Dariusz Szpoper
312

Jerzy Panejko i jego poglądy na instytucję samorządu

203-230 Adam Ostrowski
457

Legislacyjne próby rozwiązania kwestii rozliczenia się za tzw. mienie zabużańskie w latach 1989-2003

231-251 Anna Korzeniewska-Lasota
155

U początków funkcjonowania sądownictwa polskiego na Żuławach i Powiślu po II wojnie światowej. Sąd Grodzki w Malborku (1945-1950)

252-274 MACIEJ HELMIN
272

The Financial Independence of the Supreme Audit Institutions in the Light of Regulations of EU Member States

275-285 Maciej Serowaniec
144

Zmiana paradygmatu w prawie międzynarodowym na przykładzie międzynarodowego prawa inwestycyjnego

286-319 Łukasz Kułaga
268

Europejski Trybunał Praw Człowieka trybunałem konstytucyjnym Europy?

320-347 Adam Wiśniewski
269

Postlegislacyjna ocena skutków regulacji na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych

348-369 Paweł Króliczek
200

Prawo jako wyraz „idei kierującej”. Koncepcja Maurice’a Hauriou i jej aktualność

156