Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.


 


Magazine Evaluation Indicators:


MEN: 100 pts


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594

Nr 1 (39) (2022)

Opublikowane: 31 marzec 2022

The American Security Model and Its Influence over European Social and Juridic Values

Roser Martínez Quirante
61

Współczesny abolicjonizm więzień

31-52 Filip Ciepły
116

W obronie nauki administracji

53-79 Jarosław Dobkowski
68

Enforcement of Court Decisions as a Social Guarantee of Protection of Citizens Rights and Freedoms

80-102 Nataliia Lytvyn, Halyna Andrushchenko, Yevhen V. Zozulya, Olena V. Nikanorova, Lyudmila M. Rusal
112

To What Extent Do Human Rights Provide an Appropriate Approach to Achieving Environmental Protection?

103-115 Nikola Tkacz
41

Reżim prawny umowy o zakazie konkurencji zawartej z członkiem organu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

116-128 Michał Barański, Mirosław Pawełczyk
85

Selected Issues of Subsidy for Employment of Persons with Disabilities

129-149 Tomáš Sejkora
30

The Infringement of the Author's Moral Rights In the Perspective of Making Spatial Copies of Works In Formats Accessible to People with Disabilities

Anna Bober-Kotarbińska
66

The Problem of Normative Reflection (Consolidation) of Causation in the Criminal Law of Ukraine and Some Foreign Countries

163-180 Владимир Владимир
42

Oczywista bezzasadność powództwa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

181-210 Filip Manikowski
66

Sprzeciw prokuratora od postanowienia sądu o zastosowaniu tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania i jego skutki (art. 257 § 3 k.p.k.).

211-236 anna Dziergawka
121

O potrzebie kompatybilności przepisów regulujących wyzysk w Kodeksie Cywilnym i w Kodeksie Karnym

237-263 Paweł Lewandowski
74

Zasada równości praw i obowiązków członków spółdzielni

Uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Dominik Bierecki
97

„Rozszerzenie” ochrony przedsiębiorców na gruncie umów bankowych zawierających klauzule abuzywne

282-296 Aleksandra Nadolska
43

Law on Corporate Social Responsibility for Consumers in Vietnam

297-312 Nguyen Duy Phuong, Nguyen Duy Thanh
118

Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby

Część. 2 Przesłanki groźby prawnie doniosłej jako wady oświadczenia osoby zawierającej małżeństwo

313-344 Anita Lutkiewicz-Rucińska
43

Examination of the Right of a Female Child to Inheritance: Eastern Nigeria Context

345-369 Adeola Olufunke Kehinde, SUNDAY KOLAWOLE IYANIWURA , CHIKAODILI ADIMOHA
64
Wyświetl wszystkie wydania