Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.


 


Magazine Evaluation Indicators:


MEN: 100 pts


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594

Nr 2 (40) (2022)

Opublikowane: 30 czerwiec 2022

Kontrola inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej. Podstawowe zasady i tendencje

Tomasz Długosz
79

Dopuszczalność stosowania produktów leczniczych nie dopuszczonych do obrotu w procedurze narodowej

30-44 Iwona Kaczorowska-Kossowska
42

Wielkopolanin z urodzenia, Pomorzanin z wyboru. Józef Talarczyk – wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w latach 1956-1974. Przyczynek do historii pomorskiego wymiaru sprawiedliwości po 1945 roku

45-68 Maciej Helmin
53

Stanisław Cat-Mackiewicz wobec problemów ustrojowych suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

69-91 Hubert Rafałowski, Dariusz Szpoper
44

Wybrane postanowienia Konstytucji kwietniowej w ideologii Obozu Zjednoczenia Narodowego

92-108 Błażej Bawolik
40

The Right to a Fair Trial: the ECtHR Case-Law and Its Implementation in the Ukrainian Judiciary

109-127 Alina V. Denysova, Alla B. Blaga, Viktor P. Makovii, Yevheniia S. Kaliuzhna
66

Environmental Protection: Need to Comply with Environmental Impact Assessment Act to Curb Indiscriminate Telecommunication Mast Installation in Nigeria

128-142 Adeola Olufunke Kehinde
29

Legal Framework for Regulation of Labor Migration From Ukraine to the Republic of Poland in the Conditions of COVID-19

143-163 Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn, Olha Ivasechko
35

Kwalifikacja posiadania. Prawo podmiotowe, czy stan faktyczny?

164-184 Paweł Marczyk
36

The Criminal Liability of Commercial Legal Entities in the Current Criminal Code of Vietnam

185-198 Nguyen Hung, Mai Van Thang, Tran Thu Hanh
40

Miejsce Dekalogu w polskim porządku prawnym

199-228 Grzegorz Maroń
35

Model edukacji prawniczej we Francji – historia i współczesność

229-257 Małgorzata Augustyniak
41
Wyświetl wszystkie wydania