Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza problemu ochrony zobowiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym przed nieprawidłowym oszacowaniem ruchomości zajętej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Rzetelna wycena majątku ruchomego prowadzona w postępowaniu egzekucyjnym administracyjnym służy ochronie dłużnika i jego majątku. W opracowaniu dokonano oceny systemu środków prawnych służących zobowiązanemu do kwestionowania nieprawidłowego oszacowania wartości zajętych ruchomości. W szczególności Autor analizuje takie środki jak skarga zobowiązanego na oszacowanie zajętej ruchomość dokonane przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny oraz wniosek zobowiązanego o dokonanie oszacowania ruchomości przez biegłego sądowego.

Słowa kluczowe

egzekucja administracyjna postępowanie egzekucyjne w administracji oszacowanie ruchomości ochrona zobowiązanego administrative enforcement enforcement proceedings in administration estimation of movable property protection of the debtor

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Grześkiewicz Władysław, „Komentarz do art. 99”, [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. Dariusz Ryszard Kijowski. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX, 2015.
 2. Hauser Roman, „Komentarz do art. 99”, [w:] Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 3. Hauser Roman, Andrzej Skoczylas, „Komentarz do art. 67b”, [w:] Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. 262-263. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 4. Hauser Roman, Andrzej Skoczylas, „Komentarz do art. 67d”, [w:] Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. 268-271. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 5. Hauser Roman, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1988.
 6. Jankowiak Dariusz, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex, 2011.
 7. Jędrzejewski Tomasz, Piotr Rączka, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Gdańsk: Arche, 2000.
 8. Kmiecik Zbigniew R., Dorota Steć, „Egzekucja administracyjna ruchomości”, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. Janusz Niczyporuk Sławomir Fundowicz, Joanna Randowicz. 414-419. Warszawa: C. H. Beck, 2004.
 9. Kubiak Władysław, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Przepisy i objaśnienia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 10. Nowak Ireneusz, Joanna Wyporska-Frankiewicz. „Biegły skarbowy a wycena majątku zobowiązanego w egzekucji należności podatkowych” Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 3 (2019): 71-94.
 11. Ofiarska Małgorzata, Egzekucja z ruchomości. Warszawa: ABC – Komentarz praktyczny, LEX, 2021.
 12. Pierzchała Ewa, Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warszawa: C. H. Beck, 2007.
 13. Przybysz Piotr, Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 14. Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX, 2021.
 15. Skoczylas Andrzej, „Postępowanie egzekucyjne w administracji”, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, red. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas. 295-483. Warszawa: C.H. Beck, 2010.
 16. Sobieralski Krzysztof, „Środki obrony przed egzekucją administracyjną – uwagi na tle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia red. Jerzy Korczak. 431-445. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji
 17. i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.
 18. Suwaj Robert, „Komentarz do art. 67b”, [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. Dariusz Ryszard Kijowski. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX, 2015.
 19. Suwaj Robert, „Komentarz do art. 67d”, [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. Dariusz Ryszard Kijowski. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX, 2015.
 20. Tomasz Jędrzejewski, „Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, [w:] Jędrzejewski, Tomasz, Marian Masternak, Piotr Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. 311-338. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2020.